luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Đại diện yêu cầu Giải quyết và Bồi thường thiệt hại

Đại diện yêu cầu Giải quyết và Bồi thường thiệt hại

Đại diện yêu cầu Giải quyết và Bồi thường thiệt hại

HSLAWS với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn cao cung cấp dịch vụ Đại diện yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại chuyên nghiệp
HSLAWS cung cấp dịch vụ Đại diện yêu cầu giải quyết bồi thương thiệt hại chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng. Dịch vụ tư vấn của HSLAWS bao gồm những dịch vụ tiện ích:
 
Các dịch vụ cơ bản 
                - Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng;
                - Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng;
                - Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình;
                - Giá trị thiệt hại thực tế;
                - Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm;
                - Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội;.
                - Thiệt hại phát sinh khi tham gia giao thông;
                - Thiệt hại phát sinh khi thực hiện hợp đồng kinh tế;
                - Thiệt hại đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính

Danh mục dịch vụ

Tư vấn đánh giá mức độ thiệt hại Tư vấn đánh giá mức độ thiệt hại
 
Đánh giá mức độ thiệt hại là cơ sở để quyết định mức và phương thức bồi thường đối với tất cả những thiệt hại phát sinh do sự xâm hại. HSLAWS thực hiện tư vấn đánh giá ...
>>chi tiết
Phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại Phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại
 
Giá trị thiệt hại là cơ sở cho việc bồi thường thiệt hại. Chính vì vậy, việc phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình giải quyết các yêu cầu ...
>>chi tiết
Đại diện người bị thiệt hại yêu cầu đền bù thiệt hại Đại diện người bị thiệt hại yêu cầu đền bù thiệt hại
 
Thực hiện đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý là dịch vụ pháp lý của HSLAWS. Đại diện người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại là ...
>>chi tiết