HSLAWS với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn cao cung cấp dịch vụ Đại diện yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại chuyên nghiệp.
HSLAWS cung cấp dịch vụ Đại diện yêu cầu giải quyết bồi thương thiệt hại chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng. Dịch vụ tư vấn của HSLAWS bao gồm những dịch vụ tiện ích:
 
☑ Các dịch vụ cơ bản:
 
1. Tư vấn đánh giá mức độ thiệt hại:

- Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng;
- Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng;
- Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình;

2. Phân tích và tổng hợp các giá trị thiệt hại:

- Giá trị thiệt hại thực tế;
- Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm;
- Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội;.
- Thiệt hại phát sinh khi tham gia giao thông;
- Thiệt hại phát sinh khi thực hiện hợp đồng kinh tế;
- Thiệt hại đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính
Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng

Thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là: "Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó".
Xem thêm
Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng

Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng

Thiệt hại phát sinh trong hợp đồng là thiệt hại do một trong hai bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận trong hợp đồng làm phát sinh thiệt hại. Thông thường trong Hợp đồng, các bên đã thỏa thuận rất đầy đủ các điều khoản về trách nhiệm bồi thường, người được bồi thường và mức độ bồi thường.
Xem thêm
Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình

Thiệt hại phát sinh đối với bên thứ 3 ngay tình

Người thứ ba ngay tình ở đây được hiểu là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật đối với một tài sản ngay tình hay nói cách khác thì người chiếm hữu không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.
Xem thêm
Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội

Giá trị thiệt hại về mặt cơ hội

Thiệt hại về mặt cơ hội là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập, lợi ích đáng lẽ người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng (khai thác, mua bán, cho thuê hàng hóa, tài sản...) nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.
Xem thêm
Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm

Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm

Thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm là thiệt hại do hậu quả của hành vi xâm phạm mang lại. Thiệt hại đó có thể là về tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm ...
Xem thêm
Giá trị thiệt hại thực tế

Giá trị thiệt hại thực tế

Theo nguyên tắc về bồi thường thiệt hại thì: “Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường …” (Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2005). Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.
Xem thêm
Thiệt hại phát sinh do tài sản của người khác gây ra

Thiệt hại phát sinh do tài sản của người khác gây ra

Bên cạnh hành vi của con người, tài sản cũng là một nguyên nhân gây ra thiệt hại...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 989294 lượt

090 574 6666