luật sư riêng

Di chúc, khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản

Di chúc, khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản

Di chúc, khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản


HSLAWS cung cấp các dịch vụ pháp lý về thừa kế, phân chia di sản thừa kế, soạn thảo di chúc, soạn đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế
HSLAWS cung cấp các dịch vụ pháp lý về thừa kế, phân chia di sản thừa kế, soạn thảo di chúc, soạn đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Các dịch vụ tiện ích bao gồm:

Các dịch vụ cơ bản:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế;
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc;
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật;
4. Tư vấn các trình tự, thủ tục về khai nhận di sản thừa kế;
5. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;
6. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp;
7. Đại diện bảo vệ quyền lợi cho bên hưởng di sản thừa kế khi có tranh chấp.

Danh mục dịch vụ

Di chúc và tính hợp pháp của Di chúc Di chúc và tính hợp pháp của Di chúc
 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc hợp pháp là di chúc tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định ...
>>chi tiết
Di sản và việc phân chia di sản thừa kế Di sản và việc phân chia di sản thừa kế
 
Việc xác định di sảnphân chia di sản thừa kế là yếu tố quan trọng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế, phân chia di sản thừa kế
>>chi tiết
Thừa kế và Các quy định của Pháp luật về Thừa kế Thừa kế và Các quy định của Pháp luật về Thừa kế
 
Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự ...
>>chi tiết
Khai nhận di sản thừa kế Khai nhận di sản thừa kế
 
Khai nhận di sản thừa kế là bước đầu tiên trong quá trình phân chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người lập di chúc hoặc phân chia di sản theo pháp luật ....
>>chi tiết
Phân chia tài sản chung là di sản thừa kế Phân chia tài sản chung là di sản thừa kế

HSLAWS có nhiều kinh nghiệm tham tư vấn phân chia tài sản chung là di sản thừa kế. Khách hàng có thể yên tâm với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi
>>chi tiết