HSLAWS cung cấp các dịch vụ pháp lý về thừa kế, phân chia di sản thừa kế, soạn thảo di chúc, soạn đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế
HSLAWS cung cấp các dịch vụ pháp lý về thừa kế, phân chia di sản thừa kế, soạn thảo di chúc, soạn đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế. Các dịch vụ tiện ích bao gồm:
 
Các dịch vụ cơ bản:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế;
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc;
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật;
4. Tư vấn các trình tự, thủ tục về khai nhận di sản thừa kế;
5. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;
6. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp;
7. Đại diện bảo vệ quyền lợi cho bên hưởng di sản thừa kế khi có tranh chấp.
Thay đổi bổ sung, hủy bỏ Di chúc

Thay đổi bổ sung, hủy bỏ Di chúc

Người để lại di sản có thể thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc đã lập trước đó…
Xem thêm
Công bố Di chúc, mở thừa kế theo quy định của Pháp luật

Công bố Di chúc, mở thừa kế theo quy định của Pháp luật

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế, di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc...
Xem thêm
Lưu giữ Di chúc theo ủy quyền

Lưu giữ Di chúc theo ủy quyền

Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu ...
Xem thêm
Thủ tục lập Di chúc

Thủ tục lập Di chúc

Việc lập di chúc để định đoạt tài sản của người để lại di sản thể hiến ý chí và mong muốn của người đó là định đoạt tài sản đó cho những người mà họ mong muốn để lại di sản ....
Xem thêm
Di chúc không có hiệu lực pháp luật

Di chúc không có hiệu lực pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp như sau ...
Xem thêm
Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Di chúc được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện ...
Xem thêm
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 837584 lượt

090 574 6666