➠ Việc tư vấn, soạn thảo Hợp đồng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu về các quy định pháp luật có liên quan. Nắm bắt được nhu cầu này, ...
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các quan hệ giao dịch cũng đa dạng, phong phú hơn. Vấn đề soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng cũng ngày càng phức tạp hơn. Nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi tham gia giao kết hợp đồng, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng với các dịch vụ tiện ích bao gồm: 
 
- Tư vấn pháp luật hợp đồng;
- Soạn thảo dự thảo hợp đồng hợp đồng;
- Đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng;
- Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng;
- Đại diện yêu cầu bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng.
Tư vấn hợp đồng xuất nhập khẩu

Tư vấn hợp đồng xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động thương mại mang tính quốc tế góp phần cân bằng cung cầu giữa các quốc gia, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp cũng như người dân và còn tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước...
Xem thêm
Tư vấn hợp đồng cung ứng dịch vụ

Tư vấn hợp đồng cung ứng dịch vụ

Sự phát triển về số lượng cũng như về sự đa dạng của các dịch vụ là một trong những thước đo về sự phát triển kinh tế và đời sống của mỗi quốc gia...
Xem thêm
Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa

Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa ngày càng gia tăng, hợp đồng mua bán hàng hóa ngày càng trở thành tấm lá chắn vững chắc trước những rủi ro từ thương trường...
Xem thêm
Phân loại Hợp đồng mua bán hàng hóa và Hợp đồng mua bán tài sản

Phân loại Hợp đồng mua bán hàng hóa và Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán ...
Xem thêm
Phân loại Hợp đồng dân sự

Phân loại Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Việc xác định quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự đối với nhau giữa các chủ thể ...
Xem thêm
Soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa

Soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể trong quan hệ mua bán hàng hóa...
Xem thêm
Thời điểm chuyển quyền sở hữu và thời điểm chuyển rủi ro

Thời điểm chuyển quyền sở hữu và thời điểm chuyển rủi ro

Trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa từ người bán sang người mua có ý nghĩa pháp lý hết sức quan trọng ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 989378 lượt

090 574 6666