Tái cấu trúc (Reengineering) là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức, một đơn vị nào đó, mà thường là một công ty.
 
⇝ Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và đề ra giải pháp cũng như chiến lược kinh doanh nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong điều kiện luôn biến động của thị trường. Mục đích cuối cùng của quá trình tái cấu trúc là tạo ra sức mạnh để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, vượt qua giai đoạn khó khăn và khẳng định thương hiệu.
 
⇝ Tái cấu trúc doanh nghiệp là một sự phát triển tất yếu, phù hợp với xu thế thị trường của mọi doanh nghiệp mà không phải chỉ dành cho các doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng khó khăn…
 
⇝ Tái cấu trúc đang diễn ra ở rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh khác nhau trong phạm vi cả nước, kể cả doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp dân doanh.
 
Để tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện và đầy đủ, chúng ta cần căn cứ vào cấu trúc của doanh nghiệp và sẽ bao gồm các nội dung sau:
 
 
⇝ Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoạch định các chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp biến động của thị trường, mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp.Văn phòng luật sư nam hà nội – HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng.
Cơ cấu tài sản cố định

Cơ cấu tài sản cố định

Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật, là yếu tố chủ yếu thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, tài sản cố định là "hệ thống xương" và bắp thịt của quá trình kinh doanh...
Xem thêm
Cơ cấu vốn lưu động

Cơ cấu vốn lưu động

Việc nghiên cứu về quản lý vốn lưu động sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra cách thức quản lý vốn lưu động tối ưu và đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp...
Xem thêm
Hệ thống quản lý tài chính của Doanh nghiệp

Hệ thống quản lý tài chính của Doanh nghiệp

Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh...
Xem thêm
Quản lý dòng, nguồn tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Quản lý dòng, nguồn tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đối với mỗi quốc gia thì sản xuất hàng hóa luôn luôn giữ vị trí quan trọng, đây là những hoạt động có ý nghĩa quyết định đên sự phát triển của quốc gia...
Xem thêm
Cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Cấu trúc vốn là thuật ngữ tài chính nhằm mô tả nguồn gốc và phương pháp hình thành nên nguồn vốn để doanh nghiệp có thể sử dụng mua sắm tài sản, phương tiện vật chất và hoạt động kinh doanh.
Xem thêm
Cơ cấu đầu tư

Cơ cấu đầu tư

Cơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn... quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lực lớn hơn về mọi mặt kinh tế - xã hội...
Xem thêm
Cơ cấu nguồn vốn vay

Cơ cấu nguồn vốn vay

Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp có ảnh hưởng quyết định đến khả năng thực thi các chiến lược kinh doanh, hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhưng tìm được một cơ cấu vốn tối ưu không phải là chuyện dễ dàng...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989386 lượt

090 574 6666