luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tái cấu trúc (Reengineering) là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức, một đơn vị nào đó, mà thường là một công ty.
 
Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và đề ra giải pháp cũng như chiến lược kinh doanh nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong điều kiện luôn biến động của thị trường. Mục đích cuối cùng của quá trình tái cấu trúc là tạo ra sức mạnh để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, vượt qua giai đoạn khó khăn và khẳng định thương hiệu.
 
Tái cấu trúc doanh nghiệp là một sự phát triển tất yếu, phù hợp với xu thế thị trường của mọi doanh nghiệp mà không phải chỉ dành cho các doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng khó khăn…
 
Tái cấu trúc đang diễn ra ở rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh khác nhau trong phạm vi cả nước, kể cả doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp dân doanh.
 
Để tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện và đầy đủ, chúng ta cần căn cứ vào cấu trúc của doanh nghiệp và sẽ bao gồm các nội dung sau:
 
 
 
 
 
 
 
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoạch định các chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp biến động của thị trường, mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp.Văn phòng luật sư nam hà nội – HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng.

Danh mục dịch vụ

Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp
 
Hình thức sở hữu trong doanh nghiệp cũng như cơ cấu vốn đôi khi cần được hoán đổi để có được một hệ thống cơ cấu sở hữu ổn định cho doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Hình thức sở hữu đa dạng thì hệ thống quản lý cũng phải đa dạng để phù hợp.

>>chi tiết
Tái cấu trúc Hệ thống pháp lý doanh nghiệp Tái cấu trúc Hệ thống pháp lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp chính là một xã hội thu nhỏ. Doanh nghiệp muốn vận hành và phát triển một cách bình thường thì phải hoàn thiện hệ thống pháp lý của doanh nghiệp – đây là công cụ quan trọng để quản lý, tổ chức, điều hành, giám sát... mọi hoạt động của doanh nghiệp.
>>chi tiết
Tái cấu trúc về tài chính Tái cấu trúc về tài chính
 
Tái cấu trúc về tài chính là xác định lại tính hợp lý, hợp lệ của các dòng tiền và nguồn tiền trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo sức mạnh để lưu thông nguồn tiền...
>>chi tiết
Tái cấu trúc về nhân sự lao động Tái cấu trúc về nhân sự lao động
 
Tái cấu trúc về nhân sự lao động của doanh nghiệp là đưa ra một cơ cấu tổ chức hợp lý, từ đó xác định định biên lao động phù hợp với doanh nghiệp nói chung và phù hợp với năng lực của từng cá nhân nói riêng...
>>chi tiết
Tái cấu trúc Hệ thống sản xuất kinh doanh Tái cấu trúc Hệ thống sản xuất kinh doanh
Tái cấu trúc hệ thống sản xuất kinh doanh là quá trình hoạch định lại hệ thống, tập hợp các hoạt động thực tiễn thông qua hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc thị trường để tạo ra lợi nhuận.
>>chi tiết
Tái cấu trúc Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm Tái cấu trúc Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
Tái cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm là hoạch định lại hệ thống quản lý mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật...
>>chi tiết
Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư
 
Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư là hoạch định lại các kênh phân phối sản phẩm hiện tại trên thị trường mới, từ kết quả thực tế đó, sử dụng phương pháp phân tích, dự báo nhằm đưa ra quyết định đầu tư ...
>>chi tiết