luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp nhân thân

Thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp nhân thân

Thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp nhân thân

HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn thủ tục hành chính, tư pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trình tự thủ tục,  ...

HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật về lĩnh vực thủ tục hành chính, tư pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trình tự thủ tục, cách thức tiến hành, thời gian thụ lý và các biểu mẫu.

Các dịch vụ cơ bản:

                   1. Tư vấn pháp luật hành chính công;
                   2. Tư vấn thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân;
                   3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân;
                   4. Cung cấp các văn bản pháp quy, biểu mẫu thủ tục hành chính, tư pháp nhân thân
                   5. Tư vấn cơ cấu tổ chức hệ thống cơ quan nhà nước;
                   6. Tư vấn thủ tục tố tụng: Dân sự, Hình sự, Hành chính .....

Danh mục dịch vụ

Hệ thống pháp luật Hành chính công Hệ thống pháp luật Hành chính công
 
Hệ thống Pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước
>>chi tiết
Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước
 
Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các câp. Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp.
>>chi tiết
Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước

Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các chính quyền địa phương
>>chi tiết
Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án
 
Hệ thống cơ quan tư pháp, Tòa án hay hệ thống tư pháp là một hệ thống tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế để giải quyết các tranh chấp
>>chi tiết
Hệ thống hóa các thủ tục hành chính Hệ thống hóa các thủ tục hành chính
 
Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, lập hồ sơ do Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức
>>chi tiết
Thủ tục Tố tụng Thủ tục Tố tụng
 
Thủ tục tố tụng là trình tự, thủ tục khởi kiện để tòa án giải quyết các vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động và trình tự, thủ tục khởi tố, ...
>>chi tiết
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Xã, Phường, Thị Trấn Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Xã, Phường, Thị Trấn bao gồm những thủ tục về giao dịch bảo đảm, khai sinh, khai tử, con nuôi, kết hôn, giám hộ, giám tịch, cấp bản sao một sô giấy tờ, chứng thực
>>chi tiết
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã

Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã bao gồm thủ tục về chứng thực hợp đồng nhà đất ở đô thị, hợp đồng ủy quyền, khai nhận di sản, đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch...
>>chi tiết
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW
 
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW bao gồm các thủ tục về cấp giấy phép hoạt động của đoàn luật sư, đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, ... 
>>chi tiết