luật sư riêng

Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

HSLAWS cung cấp các dịch vụ cơ bản cho Doanh nghiệp, các gói giải pháp trong suốt quá trình kể từ thành doanh nghiệp đến khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tư cách pháp lý của doanh nghiệp ...
 
Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp. Nhu cầu tổ chức lại doanh nghiệp xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bị thay đổi, nhu cầu quản trị của công ty thay đổi, các chủ sở hữu công ty phát sinh mâu thuẫn hoặc không thể tiếp tục tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, số thành viên công ty không còn đủ giới hạn tối thiểu...
 
Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Phá sản doanh nghiệp là việc doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản do gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội – HSLAWS với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn về hồ sơ, trình tự và thủ tục tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp sẽ cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ trọn gói một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.  
 
Các dịch vụ HSLAWS cung cấp đến khách hàng :
 


Danh mục dịch vụ

Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệpTổ chức lại doanh nghiệp là chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp sao cho phù hợp hơn với mục tiêu doanh nghiệp hướng tới. >>chi tiết
Giải thể doanh nghiệp Giải thể doanh nghiệpGiải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật... >>chi tiết
Phá sản doanh nghiệp Phá sản doanh nghiệpTrong nền kinh tế thị trường, do sự tác động của quy luật kinh tế, trong đó có quy luật cạnh tranh nên đã làm nảy sinh các mối quan hệ mới mà bản thân kinh tế kế hoạch hóa không hàm chứa được. Đó là hiện tượng phá sản. >>chi tiết