luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Tranh tụng tại Tòa án

Tranh tụng tại Tòa án

Tranh tụng tại Tòa án


Hoạt động tranh tụng trên các lĩnh vực: Hôn nhân Gia đình, Dân sự, Kinh tế, Hình sự, Hành chính, Lao động và Hành chính với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp.
Tranh tụng tại Tòa là một đặc thù của nghề luật sư. Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, HSLAWS đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, các luật sư HSLAWS tham gia vào tất cả các giai đoạn tố tụng của vụ án. Từ giai đoạn khởi tố, điều tra đến giai đoạn thi hành án. 

Các dịch vụ cơ bản:

                     2. Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự;
                     4. Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính;
                     5. Luật sư trong vụ án Lao động, Tranh chấp lao động;

Danh mục dịch vụ

Hoạt động nghiệp vụ Luật sư tư vấn tiền tố tụng Hoạt động nghiệp vụ Luật sư tư vấn tiền tố tụng
 
Mục đích của thủ tục tiền tố tụng là nhằm khuyến khích việc trao đổi thông tin, tài liệu sớm, kịp thời và đầy đủ giúp mọi người giải quyết những điểm bất đồng 
>>chi tiết
Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự Luật sư bào chữa trong vụ án Hình sự
 
Trong các vụ án hình sự, vai trò của luật sư trong việc giải quyết vụ án là rất cần thiết. Luật sư là người bào chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ
>>chi tiết
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của Đương sự - Tố tụng Dân sự, Kinh tế Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của Đương sự - Tố tụng Dân sự, Kinh tế
 
Khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức, hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích
>>chi tiết
Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính
 
Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
>>chi tiết
Luật sư trong vụ án Lao động, Tranh chấp lao động Luật sư trong vụ án Lao động, Tranh chấp lao động
 
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề...
>>chi tiết
Luật sư trong quá trình thi hành án Luật sư trong quá trình thi hành án
 
Thi hành án là giai đoạn cuối cùng trong quá trình giải quyết tranh chấp. Quá trình thi hành án được được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định
>>chi tiết