luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép

Trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép

Trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép


HSLAWS là văn phòng luật sư hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép... 

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, nhiều lĩnh vực ngành nghề tổ chức, cá nhân muốn thực hiện hoạt động phải có các giấy phép con. HSLAWS là văn phòng luật sư hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép

Các loại giấy phép như: Giấy phép webiste – IPC; Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép xây dựng;  Giấy phép kinh doanh rượu ; Giấy phép GDP – Thực hành tốt phân phối thuốc; …

Danh mục dịch vụ

Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng
 
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại ngày càng phong phú đa dạng hơn. Để đảm bảo sự ổn định chính trị...
>>chi tiết
Giấy phép Kinh doanh ngành nghề có điều kiện Giấy phép Kinh doanh ngành nghề có điều kiện
 
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó ...
>>chi tiết
Giấy phép Lao động và hoạt động Dạy nghề Giấy phép Lao động và hoạt động Dạy nghề
 
Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giấy phép thành lập trường dạy nghề là một dịch vụ thế mạnh của Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội...
>>chi tiết
Giấy phép về Hoạt động Điện lực Giấy phép về Hoạt động Điện lực
 
Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực được quy định cụ thể trong Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006
 

>>chi tiết
Giấy phép về Tài nguyên môi trường Giấy phép về Tài nguyên môi trường
 
HSLAWS chuyên tư vấn thủ tục cấp Giấy phép về tài nguyên môi trường và Nhà đất. Dịch vụ trọn gói mà HSLAWS cung cấp là một quy trình khép kín từ tư vấn, lập và soạn thảo hồ sơ, đại diện Khách hàng nộp hồ sơ...
>>chi tiết
Giấy phép về Văn hóa, Quảng cáo Giấy phép về Văn hóa, Quảng cáo
 
Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập, vai trò văn hóa càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, các sản phẩm văn hóa...
>>chi tiết
Giấy phép về Thông tin, Truyền thông, Truyền hình Giấy phép về Thông tin, Truyền thông, Truyền hình
 
Các tổ chức muốn hoạt động về lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình...
>>chi tiết
Giấy phép về lĩnh vực Y tế Giấy phép về lĩnh vực Y tế
 
Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế xã hội mà sức khỏe là một yếu tố quan trọng tạo nên một con người có ích cho xã hội. Với chức năng bảo vệ...
>>chi tiết
Giấy phép về Xuất khẩu, Nhập khẩu Giấy phép về Xuất khẩu, Nhập khẩu
 
Trong thời đại thương mại hóa toàn cầu như hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia đang diễn ra sôi nổi hàng ngày, hàng giờ. Tuy nhiên không ít thương nhân gặp khó khăn...
>>chi tiết
Giấy phép về Giáo dục và Đào tạo Giấy phép về Giáo dục và Đào tạo
 
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển để phục vụ cho nền kinh tế, văn hóa xã hội ...
>>chi tiết
Giấy phép Hành nghề, Chứng chỉ hành nghề Giấy phép Hành nghề, Chứng chỉ hành nghề
 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Doanh nghiệp, Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
>>chi tiết
Giấy phép trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng Giấy phép trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng
 
Thủ tục cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực Ngân hàng là một thủ tục không hề đơn giản. Hàng loạt điều kiện được đặt ra ...
>>chi tiết