HSLAWS là văn phòng luật sư hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép...
 
⇝ Hiện nay, theo quy định của pháp luật, nhiều lĩnh vực ngành nghề tổ chức, cá nhân muốn thực hiện hoạt động phải có các giấy phép con. HSLAWS là văn phòng luật sư hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục xin cấp các loại giấy phép.
 
⇝ Các loại giấy phép như: Giấy phép webiste – IPC; Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép xây dựng;  Giấy phép kinh doanh rượu ; Giấy phép GDP – Thực hành tốt phân phối thuốc; …
Cấp giấy phép đầu tư

Cấp giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
Giấy phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm là giấy phép được cấp để xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo thời hạn thực hiện quy hoạch xây dựng.
Xem thêm
Gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để kéo dài thời gian xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
Xem thêm
Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng.
Xem thêm
Cấp lại Giấy phép đầu tư

Cấp lại Giấy phép đầu tư

Việc cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phải căn cứ vào các điều kiện và tiêu chí theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
Thẩm định điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Thẩm định điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Thủ tục thẩm định điều chỉnh giấy phép đầu tư được quy định tại Nghị định số108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ban hành ngày 22/09/2006.
Xem thêm
Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989341 lượt

090 574 6666