☪ Dịch vụ Tư vấn luật Hôn nhân gia đình là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS. Khách hàng sẽ được các luật sư tư vấn chuyên nghiệp về các thủ tục hành chính về Hôn nhân và gia đình
☪ Dịch vụ Tư vấn Luật hôn nhân gia đình là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS. Khách hàng sẽ được các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả tốt nhất.
 
Các dịch vụ cơ bản:
 
1. Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình theo Luật Hôn nhân gia đình hiện hành;
2. Tư vấn thủ tục hành chính về hôn nhân và gia đình;
3. Tư vấn thủ tục nhận con nuôi, công nhận quyền làm cha, mẹ;
4. Tư vấn thừa kế, di chúc, tặng cho tài sản trong thời kì hôn nhân;
5. Tư vấn khởi kiện về Hôn nhân và gia đình.
Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch trong Hôn nhân

Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch trong Hôn nhân

Vấn đề Quốc tịch trong Hôn nhân chỉ được đề cập đến khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc giữ quốc tịch trong hôn nhân giữa công dân Việt Nam với ...
Xem thêm
Quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về quan hệ tài sản, phân chia, hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Xem thêm
Quan hệ nuôi con nuôi

Quan hệ nuôi con nuôi

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ban hành ngày 17/6/2010 quy định cụ thể về xác lập quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa người nhận nuôi và người đượcnhận làm con nuôi.
Xem thêm
Quan hệ Hôn nhân

Quan hệ Hôn nhân

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, “Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn”.
Xem thêm
Hôn nhân Pháp luật và Hôn nhân thực tế

Hôn nhân Pháp luật và Hôn nhân thực tế

Quy định của Pháp luật Việt Nam về Hôn nhân pháp luật và Hôn nhân thực tế.
Xem thêm
Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN & GĐ

Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HN & GĐ

Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình.
Xem thêm
Hệ thống pháp luật về Hôn nhân & Gia đình Việt Nam

Hệ thống pháp luật về Hôn nhân & Gia đình Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam rất đa dạng và phong phú với hàng ngàn các văn bản, quy phạm pháp luật.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 989327 lượt

090 574 6666