❖ Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên là dịch vụ luật sư tư vấn bằng văn bản, hoặc trực tuyến theo vụ việc, có xác định phạm vi chuyên đề mà khách hàng lựa chọn.
 
❖ Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên là dịch vụ luật sư tư vấn bằng văn bản, hoặc trực tuyến theo vụ việc, có xác định phạm vi chuyên đề mà khách hàng lựa chọn, xây dựng căn cứ pháp lý và quy chuẩn hệ thống pháp lý của Doanh nghiệp, dự liệu và cảnh báo hậu quả pháp lý có thể xảy ra...
 
Các dịch vụ tiện ích được liệt kê dưới đây:
Dự án phát triển hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành

Dự án phát triển hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Xem thêm
Phân tích hậu quả pháp lý theo các căn cứ Pháp luật

Phân tích hậu quả pháp lý theo các căn cứ Pháp luật

Khi các sự kiện pháp lý xảy ra thường để lại những hậu quả nhất định nào đó và luật sư sẽ phải là người đánh giá và phân tích các hậu quả đó dựa theo các căn cứ pháp luật.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673580 lượt

090 574 6666