luật sư riêng

Tư vấn Tài chính, Đầu tư, Thương mại

Tư vấn Tài chính, Đầu tư, Thương mại

Tư vấn Tài chính, Đầu tư, Thương mại


HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng về lĩnh vực Ðầu tư, Thương mại, Bất động sản và Xây dựng trên cơ sở đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
 
HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng về lĩnh vực Ðầu tư, Thương mại, Bất động sản và Xây dựng trên cơ sở đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

Danh mục dịch vụ

Tư vấn Tài chính Tư vấn Tài chính

Tư vấn Tài chính là dịch vụ tư vấn thế mạnh của HSLAWS hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức tài chính phù hợp, hoạch định chiến lược phát triển nguồn vốn đầy tư
>>chi tiết
Dịch vụ Kế toán Dịch vụ Kế toán
 
HSLAWS là bạn đồng hành cùng bước đường thành công của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức tài chính kế toán phù hợp, thực hiện công tác kế toán, kê khai 

>>chi tiết
Tư vấn Đầu tư Tư vấn Đầu tư
 
HSLAWS với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp
>>chi tiết
Đại diện Thương mại Đại diện Thương mại

Đại diện Thương mại là hình thức Đại diện theo ủy quyền. Theo đó bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền thực hiện các hoạt động thương mại.....
>>chi tiết
Kiểm toán nội bộ Kiểm toán nội bộ
 
Kiểm toán nội bộ là một chức năng thẩm định độc lập được thiết lập bên trong một tổ chức để xem xét và đánh giá các hoạt động của tổ chức đó.....
>>chi tiết
Dịch vụ ủy thác Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ ủy thác Xuất Nhập Khẩu
 
Dịch vụ ủy thác Xuất Nhập Khẩu là một dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của HSLAWS, với mục tiêu hỗ trợ khách hàng thực hiện nhanh chóng thủ tục xuất nhập khẩu
>>chi tiết
Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại

HSLAWS với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn sâu cung cấp dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ
>>chi tiết
Repo chứng khoán Repo chứng khoánHoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn (REPO) tại Việt Nam đã được thực hiện trong những năm gần đây nhưng chưa được các nhà đầu tư biết đến và sử dụng rộng rãi. Để tạo tính thanh khoản cho các loại chứng khoán, các công ty chứng khoán đưa ra nghiệp vụ REPO để mua có kỳ hạn các loại chứng khoán này nhằm mục đích tạo cho khách hàng có thêm nguồn vốn để mở rộng danh mục đầu tư của mình.  >>chi tiết