HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng về lĩnh vực Ðầu tư, Thương mại, Bất động sản và Xây dựng trên cơ sở đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
 
HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng về lĩnh vực Ðầu tư, Thương mại, Bất động sản và Xây dựng trên cơ sở đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
  • Tư vấn Ðầu tư nước ngoài vào Việt nam, Ðầu tư Việt Nam ra nước ngoài;
  • Tư vấn Ðầu tư trong nước, Ðầu tư chứng khoán, Ðầu tư Bất động sản;
  • Tư vấn Thành lập, Chia tách, Sáp nhập, Giải thể, Phá sản Doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng Dự án đầu tư, Dự án xin cấp đất, Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo dự án, Tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trình tự lập Ðánh giá tác động môi trường (ÐTM);
  • Tư vấn trình tự thủ tục huy động vốn nội bộ, vay vốn Ngân hàng, tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu Doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật về Quảng cáo, Thương mại điện tử, Xúc tiến thương mại, Liên doanh, Liên kết, Hợp tác kinh doanh;
  • Ðại diện thương mại theo ủy quyền, Tham gia đàm phán ký kết Hợp đồng, Thẩm định tính chất pháp lý của đối tác, của vụ việc;
  • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng Kinh tế, Thương mại. Tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng theo tố tụng Kinh tế và thủ tục Trọng tài Kinh tế;
  • Tư vấn thẩm định Tài sản, thủ tục Ðấu giá, Ðấu thầu, thanh lý tài sản.
Phân tích hiệu quả của hoạt động Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích hiệu quả của hoạt động Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích tài chính là một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, là cơ sở khoa học để ra quyết định quản lý tài chính.....
Xem thêm
Xây dựng hệ thống Lương, Thưởng trong Doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống Lương, Thưởng trong Doanh nghiệp

Nền kinh tế càng hội nhập, cạnh tranh càng khốc liệt thì vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng. Nhân lực luôn được xem là một yếu tố.....
Xem thêm
Phương pháp xây dựng cơ cấu chi phí

Phương pháp xây dựng cơ cấu chi phí

Chi phí hoạt động trong Doanh nghiệp là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.....
Xem thêm
Kế hoạch Tài chính, Kế hoạch Ngân sách

Kế hoạch Tài chính, Kế hoạch Ngân sách

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp là những mục tiêu về tài chính hay nói đúng hơn là mục tiêu về lợi nhuận mà doanh nghiệp muốn đạt được vào một.....
Xem thêm
Mua, bán cổ phần của Công ty

Mua, bán cổ phần của Công ty

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.
Xem thêm
Huy động vốn nội bộ Doanh nghiệp

Huy động vốn nội bộ Doanh nghiệp

Huy động vốn nội bộ là sử dụng những nguồn lực tài chính sẵn có của các thành viên trong Doanh nghiệp để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.....
Xem thêm
Tư vấn về Tài Chính Doanh Nghiệp

Tư vấn về Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 673384 lượt

090 574 6666