HSLAWS được thành lập bởi những Luật sư, chuyên viên giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm với phương châm hoạt động: “ Tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro, khẳng định đẳng cấp
 
HSLAWS được thành lập bởi những Luật sư, chuyên viên giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm với phương châm hoạt động: “ Tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro, khẳng định đẳng cấp”. HSLAWS luôn tự hào là nhà cung cấp các Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
 
Dịch vụ tư vấn thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp là một lĩnh vực mà HSLAWS đang chú trọng phát triển với các dịch vụ cơ bản:
 
1. Tư vấn trình tự, thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp;Xử lý tài chính, lao động trước khi cổ phần hóa;
2. Xây dựng phương án cổ phần hóa;
3. Tổ chức họp Đại hội cổ đông lần đầu;
4. Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cổ phần hóa.
Tổ chức bán cổ phần

Tổ chức bán cổ phần

Sau khi có phương án cổ phần hóa, bước tiếp theo doanh nghiệp cần thực hiện là bán cổ phần của doanh nghiệp.
Xem thêm
Xây dựng phương án cổ phần hóa

Xây dựng phương án cổ phần hóa

Xây dựng phương án cổ phần hóa là khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp sở hữu 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.
Xem thêm
Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Những doanh nghiệp nào là đối tượng cổ phần hóa doanh nghiệp? Điều kiện nào để doanh nghiệp được thực hiện cổ phần hóa?
Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ...
Xem thêm
Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần

Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần

Bán đấu giá cổ phần là một trong những phương thức bán cổ phần của Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa....
Xem thêm
Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược

Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược

Trong công ty cổ phần có hai loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm có: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại,...
Xem thêm
Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nhà nước khi muốn cổ phần hóa cần phải có sự phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phê duyệt là hành vi pháp lý ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673343 lượt

090 574 6666