⇛ Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu là dịch vụ tư vấn mới của HSLAWS với các dịch vụ tiện ích: tư vấn Điều tra xã hội học, lập báo cáo phân tích thị trường,..
⇛ Tư vấn và thực hiện điều tra Xã Hội học theo yêu cầu là dịch vụ tư vấn mới của HSLAWS với các dịch vụ tiện ích: tư vấn Điều tra xã hội học, lập báo cáo phân tích thị trường, đánh giá thị trường, cung cấp biểu mẫu điều tra xã hội học và phân tích thị trường. Đồng thời HSLAWS đại diện khách hàng tiến hành các bước điều tra, phân tích, đánh giá thị trường.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673242 lượt

090 574 6666