➾ Mọi tổ chức đều mong muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp, nâng cao ...
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Trong hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thì hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiện chất lượng của mình.
Xem thêm
Các bước triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Các bước triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Quá trình triển khai ISO 9001:2008 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS).
Xem thêm
Giới thiệu chung về ISO 9001: 2008

Giới thiệu chung về ISO 9001: 2008

1. ISO 9001:2008 là gì?
 
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong các tiêu chuẩn cơ bản thuộc bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
Xem thêm
Giới thiệu chung về TL 9000

Giới thiệu chung về TL 9000

TL 9000 là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp viễn thông. TL 9000 được diễn đàn QuEST phát triển năm 1998 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001 nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong chuỗi cung cấp trên toàn cầu của ngành công nghiệp truyền thông.
Xem thêm
Giới thiệu chung  về AS 9100

Giới thiệu chung về AS 9100

AS 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ, được dựa trên nền tảng của ISO 9001...
Xem thêm
Hệ thống tài liệu ISO 22000:2005

Hệ thống tài liệu ISO 22000:2005

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 22000:2005 đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiện chất lượng của mình...
Xem thêm
Các bước triển khai xây dựng hệ thông quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000

Các bước triển khai xây dựng hệ thông quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000

Lãnh đạo cần thấu hiểu ý nghĩa của ISO 22000:2005 đối với phát triển tổ chức, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 672446 lượt

090 574 6666