luật sư riêng

Thủ tục, thủ tục đăng ký giám hộ

Thủ tục, thủ tục đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
 
 
 
 
a. Trình tự thực hiện:
 
- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;
 
- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;
 
- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
 
- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
 
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
* Thành phần hồ sơ:
 
- Giấy tờ phải nộp:
 
+ Giấy cử giám hộ (theo mẫu) do người cử giám hộ lập, nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào giấy cử giám hộ;
 
+ 03 bản danh mục tài sản của người được giám hộ có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ (trong trường hợp người được cử làm giám hộ có tài sản riêng);
 
+ Giấy CMND của người được cử làm giám hộ (bản sao). Trong trường hợp có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì nộp 01 bản sao CMND của người được cử giám hộ.
 
- Giấy tờ phải xuất trình:
 
+ Giấy khai sinh bản chính của người được giám hộ ;
 
+ Sổ hộ khẩu, CMND của người được giám hộ và người giám hộ;
 
+ CMND của những người cử giám hộ( CMND có thể thay bằng hộ chiếu)
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
d. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần xác minh thì có thể kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc).
 
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
 
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc giám hộ
 
h. Lệ phí: 5.000đồng/việc
 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy cử giám hộ
 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
* Yêu cầu về điều kiện của cá nhân làm người giám hộ:
 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 
- Có tư cách đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong những tội cố ý xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác
 
- Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ
 
- Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải trực tiếp có mặt .
 
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
 
 
Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch; 
  
-Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch
 
Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
 
- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
  
 
 
  
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục đăng ký giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   3IS641
 

Tin đã đăng