luật sư riêng

Phương án giải quyết lao động khi phá sản doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước

Phương án giải quyết lao động khi phá sản doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước Tình trạng doanh nghiệp phá sản hiện nay đã gây thiệt hại trực tiếp cho người người lao động, khi mà doanh nghiệp không có khả năng chi trả lương, trợ cấp thôi việc…và các chế độ chính sách khác.
 
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS không chỉ tư vấn chuyên sâu về thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, mà chúng tôi còn tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho người lao động các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.
 
Thứ nhất: Chế độ người lao động được hưởng khi Doanh nghiệp phá sản.
 
Người lao động là một lực lương vô cùng quan trong trong doanh nghiệp, quyền lợi của họ được pháp luật bảo vệ thông qua quy định về thự tự ưu tiên thanh toán khi phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp khi tuyên bố phá sản. Cụ thể theo thứ tự sau đây:
  • Phí phá sản;
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.
Trợ cấp: Theo quy định Điều 42 Luật lao động: Áp dụng đối với người lao động làm việc thường xuyên cứ 1 năm làm việc trợ cấp ½ tháng lương.
 
Thứ hai: Theo chế độ dôi dư, người lao động được hưởng như sau (Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu).
 
Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn:
 
1. Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc Toà án quyết định mở thủ tục phá sản, nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội;
 
2. Người lao động dôi dư theo Khoản 1 Điều này có tuổi đời từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, được hưởng thêm các khoản trợ cấp sau:
 
a) 03 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không kể tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội;
 
b) 05 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho 20 năm đầu làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).
 
3. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 06 tháng để hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng bằng tổng mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí.
 
Các đối tượng còn lại thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ sau:
 
a) Trợ cấp 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước (công ty 100% vốn nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; nông, lâm trường quốc doanh), không kể thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm, nhưng thấp nhất cũng bằng 02 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có);
 
b) Được hỗ trợ thêm 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc trong khu vực nhà nước;
 
c) Được hưởng 06 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để đi tìm việc làm;
 
d) Người lao động có nguyện vọng học nghề thì được đào tạo tối đa 06 tháng tại các cơ sở dạy nghề theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ sau:
 
1. Trợ cấp 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước, không kể thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm.
 
2. Trợ cấp 70% tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) ghi trong hợp đồng lao động cho số tháng còn lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết, nhưng tối đa cũng không quá 12 tháng; trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn mức tiền lương tối thiểu tại thời điểm nghỉ việc thì được tính bằng mức tiền lương tối thiểu.
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn về hồ sơ và thủ tục phá sản doanh nghiệp cũng như các phương án giải quyết lao động khi phá sản doanh nghiệp sẽ cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ trọn gói một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.
 
Các dịch vụ HSLAWS cung cấp đến khách hàng:
Các từ có liên quan đến bài viết: Phương án giải quyết lao động khi phá sản doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   R2OW85
 

Tin đã đăng