Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản khác

Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   2WU4XH     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg Quyết định số 32/2015/QĐ-TTgQuyết định số 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ... >> Download
Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/08/2015 Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/08/2015Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/08/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam. >> Download
Quyết định số 2353/QĐ-TCHQ Quyết định số 2353/QĐ-TCHQQuyết định số 2353/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện phóng xạ đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh... >> Download
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Luật xây dựng số 50/2014/QH13Luật xây dựng số 50/2014/QH13... >> Download
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT Thông tư 16/2015/TT-BTTTTThông tư 16/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm... >> Download
Thông tư số 89/2015/TT-BTC Thông tư số 89/2015/TT-BTCThông tư số 89/2015/TT-BTC Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia... >> Download
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT Thông tư số 38/2015/TT-BTNMTThông tư số 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản... >> Download
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT Thông tư số 35/2015/TT-BTNMTThông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghệ cao... >> Download
Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam... >> Download
Thông tư số 06/2015/TT-BTP Thông tư số 06/2015/TT-BTPThông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công Chứng... >> Download
Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐTThông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa... >> Download
Quyết định số 27/2015/QĐ-TTgQuyết định số 27/2015/QĐ-TTg Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ... >> Download
Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg Quyết định số 19/2015/QĐ-TTgQuyết định số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao... >> Download
Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Nghị định số 54/2015/NĐ-CPNghị định số 54/2015/NĐ-CP ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2015 quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả... >> Download
Nghị định số 57/2015/NĐ-CP Nghị định số 57/2015/NĐ-CPNghị định số 57/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 152/2013/NĐCP... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9