luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản khác

Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   O0VGQW     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/01/2007Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. >> Download
Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/8/2008Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/8/2008 hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm giáo dục thường xuyên >> Download
Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ngày 23/12/2010Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. >> Download
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/4/2007Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/4/2007 về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. >> Download
Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạoQuyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập. >> Download
Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam. >> Download
Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ >> Download
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. >> Download
Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. >> Download
Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước >> Download
Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. >> Download
Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. >> Download
Luật số 12/1998/QH10 của Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật Báo chí 1989Luật số 12/1998/QH10 của Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật Báo chí 1989 ban hành ngày 12/6/1999 >> Download
Pháp lệnh giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11Pháp lệnh giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 24/03/2004 >> Download
Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônThông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 14/11/2011 quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9