Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản khác

Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   RSFU20     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011Quyết định 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/7/2011 phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. >> Download
Quyết định 356b/2002/QĐ-BTP ngày 05/8/2002 Quyết định 356b/2002/QĐ-BTP ngày 05/8/2002Quyết định 356b/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 05/8/2002 về việc ban hành quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp lụât sư. >> Download
Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/01/2010 phê duyệt đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020". >> Download
Nghị định 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Nghị định 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008Nghị định 131/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2008 hướng dẫn thi hành các quy định của Lụât Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư. >> Download
Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008Nghị định 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật. >> Download
Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội ngày 29/6/2006 về việc thi hành Luật Luật sư. >> Download
Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007Nghị định 28/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư. >> Download
Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011Thông tư 17/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp... >> Download
Quyết định 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 Quyết định 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014Quyết định 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2014 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. >> Download
Nghị định số 48/2009/NĐ-CP Nghị định số 48/2009/NĐ-CPNghị định số 48/2009/NĐ-CP quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. >> Download
Thông tư số 17/2014/TT-BTP Thông tư số 17/2014/TT-BTPThông tư số 17/2014/TT-BTP quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc giaBộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. >> Download
Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg Quyết định số 56/2011/QĐ-TTgQuyết định số 56/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. >> Download
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014Luật số 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành ngày 21/11/2014. >> Download
Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014Thông tư 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 17/11/2014 hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9