Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản khác

Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   FQ8R5Y     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL

Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu'; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 
>> Download
Quyết định số 212/2016/QĐ-BTC Quyết định số 212/2016/QĐ-BTC

Quyết định số 212/2016/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
>> Download
Quyết định số 593/2016/QĐ-TTg Quyết định số 593/2016/QĐ-TTg

Quyết định số 593/2016/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 
>> Download
Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 
>> Download
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
>> Download
Thông tư số 46/2016/TT-BQP Thông tư số 46/2016/TT-BQPThông tư số 46/2016/TT-BQP quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. >> Download
Thông tư liên tịch số 46/2015/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 46/2015/TTLT-BTC-BVHTTDL

Thông tư liên tịch số 46/2015/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 
>> Download
Nghị định số 26/2016/NĐ-CP Nghị định số 26/2016/NĐ-CP

Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp. phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 
>> Download
Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT Thông tư số 08/2016/TT-BTTTTThông tư số 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. >> Download
Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT Thông tư số 10/2016/TT-BTTTTThông tư số 10/2016/TT-BTTTT bạn hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. >> Download
Thông tư 08/2016/TT-BTTTT Thông tư 08/2016/TT-BTTTTThông tư 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. >> Download
Chỉ thị số 11/2016/CT-TTg ngày 04/4/2016 Chỉ thị số 11/2016/CT-TTg ngày 04/4/2016Chỉ thị số 11/2016/CT-TTg ngày 04/4/2016 về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng >> Download
Quyết định số 546/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 Quyết định số 546/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016Quyết định số 546/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan >> Download
Quyết định số 537/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 Quyết định số 537/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016Quyết định số 537/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 >> Download
Nghị quyết số 25/2016/NQ-CP ngày 04/4/2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-CP ngày 04/4/2016Nghị quyết số 25/2016/NQ-CP ngày 04/4/2016 về việc phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên Bang Mi-an-ma >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9