luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thành lập trường trung học cơ sở dân lập

Thành lập trường trung học cơ sở dân lập
 
Để đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo của thế hệ trẻ, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường công lập, các trường trung học cơ sở dân lập thành lập ngày càng nhiều

1. Điều kiện thành lập trường trung học bao gồm:
 
1.1. Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
1.2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:
 
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

b) Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.
 
2. Hồ sơ và thủ tục thành lập trường trung học
 
Hồ sơ xin thành lập trường trung học cơ sở dân lập gồm:
 
a) Đơn xin thành lập trường;
 
b) Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ ;
 
c) Đề án tổ chức và hoạt động;
 
d) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
 
3. Thủ tục xét duyệt thành lập trường trung học cơ sở dân lập.
 
- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa tại UBND cấp huyện

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng quy định tại Điều 9 của Điều lệ; trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học (theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ).
  
- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân xin thành lập trường.
 
- Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa tại UBND cấp huyện.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường trung học cơ sở dân lập

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LPP8KO
 

Tin đã đăng