Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục thành lập hợp tác xã

Thủ tục thành lập hợp tác xã
Với phương châm làm việc đặt uy tín lên hàng đầu, HSLAWS tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập hợp tác xã theo yêu cầu của khách hàng với mức chi phí hợp lý ...
 
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
 
I. Điều kiện thành lập Hợp tác xã
 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
 
2. Hồ sơ đăng ký hợp lệ;
 
3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt phù hợp theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;
 
4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012
 
II. Trình tự thủ tục thực hiện
 
Thủ tục thành lập hợp tác xã gồm các bước như sau:
 
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại Bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Khi nhận hồ sơ Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
 
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 
+ B­­ước 3: Trong quá trình thẩm định và giải quyết, nếu hồ sơ có vướng mắc phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ.
 
+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu t­­­ư. Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã tại bộ phận một cửa.
 
Cách thức thực hiện:
 
+ Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
+ Thông qua mạng điện tử (nhưng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy).
 
III. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 
- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu(download tại đây)
 
- Điều lệ hợp tác xã(download tại đây)
 
- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (download tại đây)
 
- Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã, (download tại đây)
 
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật.
 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cuả ít nhất một người trong Ban quản trị HTX đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. (download tại đây)
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
  
- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở kế hoạch và đầu tư
 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
 
- Lệ phí (nếu có):
 
- Lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã: 100.000đ/1lần cấp Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
 
IV. Căn cứ pháp lý 
 
 
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005. 

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục thành lập hợp tác xã

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   O0UM4U
 

Tin đã đăng