luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thanh lý tài sản và các công trình có gắn liền với quyền Sử dụng Đất

Thanh lý tài sản và các công trình có gắn liền với quyền Sử dụng Đất
Tài sản có tài sản là động sản và tài sản là bất động sản, trong đời sống thường ngày luôn phát sinh những giao dịch có liên quan tới các loại tài sản và các công trình có gắn liền với quyền sử dụng đất...
 
 
Thanh lý tài sản và các công trình có gắn liền với quyền sử dụng đất

 Tài sản có tài sản là động sản và tài sản là bất động sản, trong đời sống thường ngày luôn phát sinh những giao dịch có liên quan tới các loại tài sản và các công trình có gắn liền với quyền sử dụng đất. Chính vì vậy việc thanh lý loại tài sản này để đảm bảo các giao dịch được diễn ra là hết sức quan trọng. Việc thanh lý tài sản và các công trình có gắn liền với quyền sử dụng đất đã được pháp luật về dân sự quy định và việc thanh lý này phải theo những phương thức và một số nguyên tắc nhất định.

             Để thanh lý tài sản  và các công trình có gắn liền với quyền sử dụng đất được dễ dàng, ta có thể phân chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1: quyền sử dụng đất, tài sản và các công trình gắn liền quyền sử dụng đất  không thuộc một chủ sở hữu:

Được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định (đối với tổ chức thuê đất)

Được bán, để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua, người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định (đối với cá nhân – HGĐ thuê đất)

            Trường hợp 2: quyền sử dụng đất, tài sản và các công trình gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc một chủ sở hữu:

            Với trường hợp này thì quyền sử dụng đất và các tài sản, công trình xây dựng trên đất cùng thuộc một chủ sở hữu. Chính vì vậy mà việc thanh lý tài sản được thực hiện dễ dàng và đơn giản hơn. Chủ sở hữu có thể tự mình thực hiện các giao dịch để thực hiện việc thanh lý tài sản hoặc thông qua tổ chức bán đấu gia để thực hiện việc thanh lý đó.

            Tài sản có thể được thanh lý riêng hoặc thanh lý chung cùng với quyền sử dụng đất tùy theo nguyện vọng của chủ sở hữu.

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
  
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thanh lý tài sản và các công trình có gắn liền với quyền Sử dụng Đất

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   SFZIR1
 

Tin đã đăng