Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay

Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay
Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai có thể được chia làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 
 
1. Tranh chấp về Quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 
Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần trong diện tích đó. Việc xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Có thể có dạng như sau:
 
Tranh chấp về quyền sử dụng đất có liên quan đến tranh chấp về địa giới hành chính. Loại tranh chấp này thường xảy ra giữa người ở hai tỉnh, hai huyện, hai xã với nhau. Những tranh chấp đó thường phổ biến ở nhưng nơi có địa giới không rõ ràng, không có mốc giới. Ngoài ra, cùng với việc chia tách các đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã thì tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tương đối nhiều.
 
- Tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Đây là dang tranh chấp mà người chủ sử dụng, chủ sở hữu vì nhiều lý do khác nhau mà họ không còn quản lý, sứ dụng. Bây giờ họ đòi lại đòi lại người đang quản lý, sử dụng dẫn đến tranh chấp. Trong dạng tranh chấp này có các loại sau:
 
+ Đòi lại đất, tài sản của họ, của người thân trong các giai đoạn khác nhau trước đây qua các cuộc điều chỉnh đất đai đã chia, cấp cho người khác như: Sau cải cách ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn bước vào thời kỳ hợp tác hóa nông nghiệp. Đặc biệt từ năm 1958, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp theo mô hình sản xuất tập thể, quản lý tập trung. Ruộng đất và các tư liệu sản xuất của nông dân được tập trung vào hợp tác xã. Đến khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 10/TW năm 1988, đất đai được phân chia đến hộ gia đình, cá nhân để sản xuất. Do việc phân chia đất đai không hợp lý một số cán bộ xã, huyện đã làm sai như chia đất sản xuất cho những người không phải là nông dân để rồi những người này đem bán, cho thuê, trong khi đó nông dân không có đất sản xuất, một số hộ trước khi vào tập đoàn, hợp tác xã có đất, đến khi giải thể họ không có đất để canh tác. Một số hộ thực hiện chính sách "nhường cơm sẻ áo" của Nhà nước trong những năm 1981-1986 đã nhường đất cho những người khác sử dụng, nay đòi lại... ở miền nam, Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp, quốc hữu hóa đất đai, nhà cửa, tư liệu sản xuất của địa chủ, tư bản và tay sai chế độ cũ hoặc giao nhà cửa, đất đai cho người khác sử dụng, đến nay do có sự hiểu lầm về chính sách họ cũng đòi lại những người đang quản lý, sử dụng.
 
+ Chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản bỏ đi nơi khác ở, ra nước ngoài sinh sống, nay trở về đòi lại đất đai, tài sản trước đây của họ đã được giao cho người khác quản lý, sử dụng.
 
+ Tranh chấp giữa những người được phân ruông đất nông nghiệp để sản xuất, trồng trọt nhưng sau một thời gian họ không sản xuất nông nghiệp nữa hoặc chuyển đi nơi khác để làm nghề, đến nay họ trở về đòi lại đất để sản xuất.
 
+ Tranh chấp đòi lại đất, tài sản của nhà thờ, các dòng tu, chùa chiền, miếu mạo, nhà thờ họ. Tranh chấp này thường xảy ra do hoàn cảnh lịch sử, chính quyền địa phương đã mượn đất của các cơ sở nói trên để sử dụng hoặc tịch thu một số cơ sở để làm trụ sở cơ quan, trường học... đến nay các cơ sở đó đòi lại.
 
+ Tranh chấp đòi lại nhà, đất cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ: Dạng tranh chấp này phát sinh do việc một bên cho bên kia mượn đất, thuê đất, cho ở nhờ.
 
- Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn. Tranh chấp có thể là đất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc đất để ở
 
- Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Tranh chấp này thường gặp khi người có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chết mà không để lại di chúc, hoặc để lại di chúc không phù hợp với quy định của pháp luật và những người hưởng thừa kế không thỏa thuận được với nhau về phân chia thừa kế
 
- Tranh chấp ranh giới liền kề. Đây là tranh chấp xảy ra giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa các vùng đất được phép sử dụng và quản lý. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi ranh giới hoặc hai bên không xác định được với nhau về ranh giới, một số trường hợp chiếm luôn diện tích đất của người khác. Những trường hợp tranh chấp này xảy ra thường do ranh giới đất giữa những người sử dụng đất liền kề không rõ ràng, đất này thường sang nhượng nhiều lần, bàn giao không rõ ràng. Ngoài ra, việc tranh chấp ranh giới xảy ra nhiều khi do lỗi của các cơ quan nhà nước, đó là khi cấp đất, cơ quan cấp đất có ghi diện tích, nhưng không đo đạc cụ thể khi giao đất chỉ căn cứ vào giấy cấp đất và đơn kê khai diện tích của đương sự.
 
- Tranh chấp giữa đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới với đồng bào dân tộc sở tại.
 
- Tranh chấp giữa các nông trường, lâm trường và các tổ chức sử dụng đất khác với nhân dân địa phương. Do cơ chế trước đây nên dẫn đến tình trạng các nông trường, lâm trường, các đơn vị quân đội bao chiếm một lượng lớn đất đai, không sử dụng hết để đất bỏ hoang hoặc cho người dân sử dụng theo hình thức phát canh, thu tô. Mặt khác, nhiều nông trường, lâm trường, các đơn vị quân đội quản lý đất đai lỏng lẻo dẫn đến tình trạng người dân chiếm đất để sử dụng.
 
2. Dạng tranh chấp đất đai trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 
Dạng tranh chấp này thông thường thì người sử dụng đất là hợp pháp, không tranh chấp. Tuy nhiên, khi sử dụng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình như: Thực hiện các giao dịch về dân sự, hoặc do chủ trương, chính sách của Nhà nước như giải tỏa, trưng dụng, trưng mua hoặc do người khác gây thiệt hại, hoặc bị hạn chế về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình mà dẫn đến tranh chấp. Có các dạng sau:
 
- Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, hợp đồng chuyển nhượnghợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
 
- Tranh chấp do người khác gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.
 
- Tranh chấp về mục đích sử dụng, đặc biệt là tranh chấp về đất nông nghiệp với đất lâm nghiệp, giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đất trồng cao su với đất trồng cà phê, giữa đất nông nghiệp với đất thổ cư trong quá trình phân bố và quy hoạch sử dụng.
 
- Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa. Tranh chấp loại này chủ yếu là khiếu kiện về giá đất đền bù, diện tích đất được đền bù, giá cả đất tái định cư và đền bù Hiện nay ngoài những tranh chấp như đã trình bày trên, còn có một loại tranh chấp nữa, đó là tranh chấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tức là tranh chấp hành chính về đất đai. Các tranh chấp thuộc nhóm này thường nảy sinh khi các đương sự nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai hoặc cán bộ quản lý nhà nước về đất đai áp dụng đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thí dụ: Các quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quyết định về giải quyết tranh chấp đất đai.
 
 
 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
    Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
 

Các từ có liên quan đến bài viết: Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay

Phản hồi khách hàng

đỗ thúy nói: xin được tư vấn! Ông A chết có để lại di chúc chia mảnh đất cho ba người con và anh tôi(anh tôi và ông A không có quan hệ huyết thống), di chúc có chữ kí của ông vợ ông, ba người con và anh trai tôi, nhưng không có xác nhận của cơ quan chính quyền,có người làm chứng. sau đó một người con ông a tiến hành chia tách và xin cấp sổ đỏ phần của họ được hưởng. Phần còn lại chưa được cấp sổ đỏ nhưng đã có thông báo nộp thuế đất hàng năm của từng người. vì vậy anh tôi cũng xin cấp sổ đỏ phần đất anh được hưởng, nhưng khi ra phường họ nói chưa có hồ sơ chia tách nên chưa làm được sổ (đến nay vợ chồng ông A và người làm chứng đã mất). vậy khi có tranh chấp xảy ra không cho anh tôi thừa hưởng theo di chúc thì anh tôi có quyền khiếu nại không? và phải làm những thủ tục gì? Mong nhận được sự tư vấn, xin cảm ơn rất nhiều! Lê Thị Toàn nói: Ông A và ông B gửi đơn khiếu nại ông C về lấn chiếm đất trồng tre (lâu năm). Qua kiểm tra nghị định 64 thì cả ba đều chưa được cấp giấy CNQSDD. Nguyên nguồn gốc đất ông bà để lại và sử dụng. Cho em hỏi. Hướng giải quyết thế nào ạ. em cảm ơn Huyền nói: Năm 1986 thực hiện phong trào “nhường cơm sẻ áo” ở miền Nam Việt Nam, hộ gia đình anh A được gia đình bà B nhường cho 1 ha đất làm rẫy. Năm 2010, 1 ha đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 8 năm 2015 , khi anh A làm đất để trồng ngô, thì chủ cũ đến đòi lại, với lý do gia đình họ đang gặp khó khăn. Hỏi: Chủ cũ là gia đình bà B có đòi lại được mảnh đất được hay không? phan thị huyền trang nói: dạ cho em hỏ trường hợp bên a mua của bên b một miếng đất rộng 12m dài 50m có sổ nhưng đắng sau của miếng đất có thêm một khúc xẹo được bên b cho thêm nên đằng ssau rộng 15,5m từ 12=>15,5m dài khỏng 25 m tính từ sau đổ lại nhưng bị người khác lấn chiếm giờ làm như thế nào ạ,, giúp e với chân thành cảm ơn Lê Thủy nói: Thưa Tư vấn! Xin cho tôi được hỏi về tranh chấp đất đai như sau: Ba tôi Đi Xa ở Gia Lai từ 1972 sinh sống và có vợ nhỏ ở GLai, ở quê vợ trước có 3 người con( 1trai& 02 gái). Nay Ông về tranh chấp đất Thửa đất của Cha mẹ đã chết( cha chết lúc còn nhỏ; chỉ có mẹ nhận thừ kế đất theo phân thơ chia ruộng đất từ năm 1952; 1953), hai thửa đất này có DT 2200m2 va 1500m2 đất ở. Ông có ba anh em: Bác trai chết 1990(Có vợ và 6 người con), Chị cũng chết 2005. Năm 1990 Bác trai tôi chết cho đến năm 2000 Bác gái tôi chuyển nhượng cho anh trai tôi 1 lô đất 150M2, có HTX xác nhận, Cô tôi và Bác Gái Tôi cùng ký chia. Trước đó Bà đã bán 300m2 cho hàng xóm xây nhà ở(trước 2000. Đến 09/03/2000 Bà mới chia cho anh trai tôi một lô, sau đó Ba tôi về đòi lại đất bà lại không chia, bà bảo chờ anh trai tôi làm xong sổ đỏ bà mới chia. Mãi đến 2009 anh trai tôi mới làm xong sổ đỏ thì Bác gái mới lén làm sổ đỏ, Ba tôi viết đơn ngăn chặn việc làm sổ đỏ của Bà P. UBND Phường đã hòa giải 05 lần đòi lại 1 lô mà Bà Bác ko chịu và UBND Phường yêu cầu gia đình tôi khởi kiện ra tòa. Được biết Ông Nội tôi chết lúc Ba tôi còn rất nhỏ, đất chỉ có Bà Nội nhận lúc Tộc Họ lập phân thơ chia 1952. Bà Nội chết trước 1980, và Bác Trai tôi đã thay gia đình anh em đứng tên khai 299 năm 1980. Kính thưa LS, như vậy đất Ba Tôi tranh chấp có thắng ko? Xin nhờ Tư vấn giúp. SĐT: 0935 243 806.
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CLHZRV
 

Tin đã đăng