Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc (05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục thực hiện:
 
Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
 
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết TTHC theo phiếu hẹn.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 
 - Hồ sơ cho thuê quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
 
- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:
 
+/ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 
+/ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009
 
- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có:
 
+/ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
 
+/ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009
 
- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:
 
+/ Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất
 
+/ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009
 
+/ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.
 
2. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trả lại hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người cho thuê đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
 
 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   IK7E3X
 

Tin đã đăng