Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật

Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật
 
Giám hộ đương nhiên và giám hộ pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

 
 
 
 
 
a. Quy định của pháp luật:
 
Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2005, Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (gọi là người được giám hộ).
 
HSLAWS là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực Dân sự - Hôn nhân gia đình. Chúng tôi xin cung cấp cho Quý khách hàng hồ sơ và thủ tục đăng ký giám hộ như sau:
 
b. Hồ sơ giám hộ gồm các loại giấy tờ sau đây:
 
 
- Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập.
 
Nếu có nhiều người cùng cử một người giám hộ, tất cả phải ký vào giấy cử giám hộ.
 
c. Thủ tục đăng ký giám hộ:
 
- Người được cử làm giám hộ phải nộp Giấy cử giám hộ (theo mẫu). Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.
 
- Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và Quyết định công nhận việc giám hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người giám hộ và người cử giám hộ mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ.
 
- Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.
 
d. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc giám hộ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.
 
đ. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
 
Nghị Định 06/2012/NĐ - CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
 
 
  
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 
Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 
Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
 
- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
 
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   8ESTAC
 

Tin đã đăng