Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục tố tụng Hình sự

Thủ tục tố tụng Hình sự
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ...

 
 
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật hình sự sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật tố tụng hình sự.
 
Thủ tục tố tụng hình sự bao gồm: trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Trong đó:
 
- Cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp.
 
Người tiến hành tố tụng bao gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án.
 
Người tham gia tố tụng bao gồm: Người bị tạm giữ, Bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người bào chữa, người giám định, người phiên dịch, người bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự.
 
Khi xác định có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành điều tra vụ án. Sau khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.
 
Trong thời hạn hai mươi ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, ba mươi ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong những quyết định sau: Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng; Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn, nhưng không quá mười ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; không quá mười lăm ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng; không quá ba mươi ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 
Đối với những vụ án Viện kiểm sát truy tố bị can trước Tòa án bằng Bản cáo trạng, thẩm quyền xét xử theo vụ việc của Tòa án được xác định như sau:
 
- Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quận sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau đây :
+ Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
+ Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;
+ Các tội quy định tại các điều 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322 và 323 của Bộ luật hình sự.
 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp dưới mà mình lấy lên để xét xử.
 
Trong thời hạn ba mươi ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, bốn mươi lăm ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, hai tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, ba tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ toạn phiên tòa phải ra một trong những quyết định sau đây: Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.
 
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Toà án phải mở phiên toà; trong trường hợp có lý do chính đáng thì Toà án có thể mở phiên toà trong thời hạn ba mươi ngày. Đối với vụ án được trả lại để điều tra bổ sung thì trong thời hạn mười lăm ngày sau khi nhận lại hồ sơ, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 
HSLAWS được thành lập với các Luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của thủ tục tố tụng  trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể, chính xác những vấn đề liên quan đến pháp luật tố tụng, trình tự giải quyết vụ án, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Điều đó đảm bảo cho việc giải quyết các yêu cầu của khách hàng được nhanh chóng, chính xác, công minh; quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng được bảo vệ tốt nhất trên thực tế.
 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục tố tụng Hình sự

Phản hồi khách hàng

Huy Du nói: Người tham gia tố tụng (viện phó VKS ) người ký quyết định khởi tố trong vụ án hình sự (đánh bạc ) là con hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử vụ án đó tròng trương hợp này có vi pham thủ tục tố tụng hình sự không ? Nguyenvanhoi nói: Anh, chi cho e hoi lam sao phan biet duoc quyet dinh khoi to vu an hinh su voi khoi to bi can trong vu an hinh su Nguyenvanhoi nói: Anh, chi cho e hoi lam sao phan biet duoc quyet dinh khoi to vu an hinh su voi khoi to bi can trong vu an hinh su quang tới nói: Theo tôi thì phải đưa ra tại cuộc họp ba nghành để thống nhất một ý kiến. Viet quang nói: Khi khởi tố bị can, theo quy định tại điều 126- LTTHS, phải chụp hình và lập danh chỉ bản đối với bị can.Nhưng quá trình xác minh có tài liệu xác định bị can khai gian tên tuổi.Vậy có sửa lại danh bản,quyết định khởi tố bị can được lập trước đó để cho phù hợp với tài lieu xác minh hay không? Có nhiều trường hợp CQĐT tự ý hủy bỏ danh bản và quyết định trước đó để lập lại danh bản và quyết định để thay thế hoặc sửa chữa enh danh bản. việc làm này vi phạm nguyên tắc khách quan toàn diện trong tố tụng không? Viet quang nói: Khi khởi tố bị can, theo quy định tại điều 126- LTTHS, phải chụp hình và lập danh chỉ bản đối với bị can.Nhưng quá trình xác minh có tài liệu xác định bị can khai gian tên tuổi.Vậy có sửa lại danh bản,quyết định khởi tố bị can được lập trước đó để cho phù hợp với tài lieu xác minh hay không? Có nhiều trường hợp CQĐT tự ý hủy bỏ danh bản và quyết định trước đó để lập lại danh bản và quyết định để thay thế hoặc sửa chữa enh danh bản. việc làm này vi phạm nguyên tắc khách quan toàn diện trong tố tụng không?
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   NX3I6F
 

Tin đã đăng