Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI – HSLAWS cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Đơn khởi kiện như sau: (Lưu ý: Đơn này chỉ mang tính chất tham khảo)
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
……(1), ngày….. tháng …… năm…….
 
ĐƠN KHỞI KIỆN
 
Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………….
Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………….......…...……………
Địa chỉ: (4) …………………………………………………………..…….….…….
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(5)…......……….………
Địa chỉ: (6) ……………………………………………………….………….….…..
Họ và tên người bị kiện: (7) ………………………………………………...............
Địa chỉ: (8) …..……………………………………………………..……....…….…
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………......................
Địa chỉ:(10)….....……………………………………………………….………..….
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)……..…………………………………….………..…..….…..… ……………………………………………………………………………..….…….…... ...……………………………………………………………………………...……….…
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)…………………………..……..…….…
Địa chỉ: (13) …………………………….…………………………..……..…..…..
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) 1……………………………………………………………………….…..….….. 2……………………………………………………………………….……...….. ……………………………………………………………………….…….…..…
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………..…………..…..………. …………………………………………………………………………………….…..…
Người khởi kiện (16)
 
 
 
Mẫu đơn khởi kiện: Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012 /NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:
 
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.
(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).
(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). (6), (8) và (10)
Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.
(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số… phố… quận…TP Hà Nội).
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)
(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).
(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
 
 
 
 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 

 

Phản hồi khách hàng

Tranquocbao nói: Toi doc nhung van ban nay toi cam thay rat co ich cho ban than va . Vi toi muon kien nguoi ta ma toi ko biet dua vao ai ca . A toi bi nguoi ta dam . Vi gia dinh ngheo nen toi ko biet jhai nho ai . Toi jhai tu may mo cho minh . Toi vao day de chia se voi noi ding nay . Toi thay hanh jhuc lam . Nhung jio day toi co lam dc ko nua . Jio ai se jiup toi day . Toi buon lan . Nhung du sau toi cung cam on luat su . Da cho toi hieu ve moi dieu ma minh sap lam toi . Toi se co gan luat su a . Toi cam on mguoi nhieu lam . Toi tinh rang chinh nghia se thang dc dong tien . Mot lan nua toi cam on nguoi
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CMTQ0B
 

Tin đã đăng