Mẫu đơn Khiếu nại

Mẫu đơn Khiếu nại
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI – HSLAWS cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Đơn khiếu nại như sau: (Lưu ý: Đơn này chỉ mang tính chất tham khảo).

 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ----------------------------
                                                                                                     ....... ngày ....... tháng ....... năm ........

 
         ĐƠN KHIẾU NẠI

 
Kính gửi: (1)......................................................................................................................
Họ và tên: (2)....................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Khiếu nại: (3)....................................................................................................................
Nội dung khiếu nại: (4).......................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Tài liệu chứng cứ kèm theo: (nếu có)

                                                                                                        Người khiếu nại
 
                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khiếu nại:
 
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 
(2) Họ tên của người khiếu nại:
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
 
(3) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?
 
(4) Nội dung khiếu nại:
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có)

 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 

 

Phản hồi khách hàng

Hoàng Đáo nói: cho tôi hỏi năm 2003 bác dâu tôi cho tôi bản di chúc nội dụng quyền sở hửu một ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền xây tặng để thờ cúng liệt sỷ,và diện tích đất ở là 509m2 tôi chưa công chứng kịp thì bác tôi chết bản di chúc viết tay có chử ký của chị tôi(con đẻ của bác)và sau đó chị tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng dấtmang tên của chị tôi và chị tôi lâm bệnh nặng qua đời hiện cháu gọi tôi bằng cậu tức (con của chị tôi)lợi dụng GCNQSD LÀ CỦA Mẹ nên bán đi mảnh đất và ngôi nhà thờ cúng liệt sỷ vậy tôi phải làm gìvaf khiếu nại như thế nào rất mong được sự giúp đở từ phòng luật sưHSLAWS XIN CẢM ƠN Hoàng Đáo nói: cho tôi hỏi năm 2003 bác dâu tôi cho tôi bản di chúc nội dụng quyền sở hửu một ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền xây tặng để thờ cúng liệt sỷ,và diện tích đất ở là 509m2 tôi chưa công chứng kịp thì bác tôi chết bản di chúc viết tay có chử ký của chị tôi(con đẻ của bác)và sau đó chị tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng dấtmang tên của chị tôi và chị tôi lâm bệnh nặng qua đời hiện cháu gọi tôi bằng cậu tức (con của chị tôi)lợi dụng GCNQSD LÀ CỦA Mẹ nên bán đi mảnh đất và ngôi nhà thờ cúng liệt sỷ vậy tôi phải làm gìvaf khiếu nại như thế nào rất mong được sự giúp đở từ phòng luật sưHSLAWS XIN CẢM ƠN Hoàng Đáo nói: cho tôi hỏi năm 2003 bác dâu tôi cho tôi bản di chúc nội dụng quyền sở hửu một ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền xây tặng để thờ cúng liệt sỷ,và diện tích đất ở là 509m2 tôi chưa công chứng kịp thì bác tôi chết bản di chúc viết tay có chử ký của chị tôi(con đẻ của bác)và sau đó chị tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng dấtmang tên của chị tôi và chị tôi lâm bệnh nặng qua đời hiện cháu gọi tôi bằng cậu tức (con của chị tôi)lợi dụng GCNQSD LÀ CỦA Mẹ nên bán đi mảnh đất và ngôi nhà thờ cúng liệt sỷ vậy tôi phải làm gìvaf khiếu nại như thế nào rất mong được sự giúp đở từ phòng luật sưHSLAWS XIN CẢM ƠN Hoàng Đáo nói: cho tôi hỏi năm 2003 bác dâu tôi cho tôi bản di chúc nội dụng quyền sở hửu một ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền xây tặng để thờ cúng liệt sỷ,và diện tích đất ở là 509m2 tôi chưa công chứng kịp thì bác tôi chết bản di chúc viết tay có chử ký của chị tôi(con đẻ của bác)và sau đó chị tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng dấtmang tên của chị tôi và chị tôi lâm bệnh nặng qua đời hiện cháu gọi tôi bằng cậu tức (con của chị tôi)lợi dụng GCNQSD LÀ CỦA Mẹ nên bán đi mảnh đất và ngôi nhà thờ cúng liệt sỷ vậy tôi phải làm gìvaf khiếu nại như thế nào rất mong được sự giúp đở từ phòng luật sưHSLAWS XIN CẢM ƠN Hoàng Đáo nói: cho tôi hỏi năm 2003 bác dâu tôi cho tôi bản di chúc nội dụng quyền sở hửu một ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền xây tặng để thờ cúng liệt sỷ,và diện tích đất ở là 509m2 tôi chưa công chứng kịp thì bác tôi chết bản di chúc viết tay có chử ký của chị tôi(con đẻ của bác)và sau đó chị tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng dấtmang tên của chị tôi và chị tôi lâm bệnh nặng qua đời hiện cháu gọi tôi bằng cậu tức (con của chị tôi)lợi dụng GCNQSD LÀ CỦA Mẹ nên bán đi mảnh đất và ngôi nhà thờ cúng liệt sỷ vậy tôi phải làm gìvaf khiếu nại như thế nào rất mong được sự giúp đở từ phòng luật sưHSLAWS XIN CẢM ƠN Hoàng Đáo nói: cho tôi hỏi năm 2003 bác dâu tôi cho tôi bản di chúc nội dụng quyền sở hửu một ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền xây tặng để thờ cúng liệt sỷ,và diện tích đất ở là 509m2 tôi chưa công chứng kịp thì bác tôi chết bản di chúc viết tay có chử ký của chị tôi(con đẻ của bác)và sau đó chị tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng dấtmang tên của chị tôi và chị tôi lâm bệnh nặng qua đời hiện cháu gọi tôi bằng cậu tức (con của chị tôi)lợi dụng GCNQSD LÀ CỦA Mẹ nên bán đi mảnh đất và ngôi nhà thờ cúng liệt sỷ vậy tôi phải làm gìvaf khiếu nại như thế nào rất mong được sự giúp đở từ phòng luật sưHSLAWS XIN CẢM ƠN nguyễn trọng hữu nói: Cho tôi hỏi về việc ranh đất nhà tôi nằm gần cái ao cúa nhà bên cạnh.tôi đã xây hàng rào kiên cố.và lấp đất cát bằng r nhưng chủ nhà kế bên thường xuyên môi đất gần hàng rào đó đến này hàng rào đó xup đổ rồi tối nói ngta sửa chửa thì ngta k đồng ý.vậy tôi phải làm như thế nào.mong có câu trả lời sớm cam ơn Võ Thị Hồng Đào nói: Xin chào HSLAWS'S LAWYERS! Hiện tai tôi đang nhận thừa kế một thửa đất do mẹ tôi để lại theo di chúc sau khi bà mất. Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa chính huyện đo đạc lại phát hiện diện tích thực tại của thửa đất lớn hơn diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới trong đó bao gồm cả phần diện tích tăng thêm. Tuy nhiên, một phần diện tích đất này đang nằm trong diện giải tỏa đền bù nâng cấp mở rộng đường. Theo như đo đạc ban đầu thì diện tích đất bị giải tỏa nhỏ hơn hiện tại 30m2. HSLAWS'S LAWYERS cho tôi hỏi tôi phải làm đơn khiếu nại như thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi Nguyễn Văn Phúc nói: Văn phòng luật sư HSLAWS cho tôi hỏi Năm 2005 gia đình tôi có chuyển đổi đất ao thành "Đất ở nông thôN" và được chính quyền chấp nhận cấp sổ đỏ ngày 31 tháng 12 năm 2005 Năm 2009 gia đình tôi có bán cho 4 hộ gia đình và thực hiện tách sổ cho 4 hộ theo đúng quy đinh của pháp luật và được chấp thuận Đến nay năm 2014 gia đình tôi thực hiện tách sổ cho 2 hộ nữa và thực hiện đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo quy định, tuy nhiên khi nộp hồ sơ vào phòng tài nguyên môi trường xin cấp giấy phép được mua bán, tách sổ thì hồ sơ gia đình tôi không được giải quyết, nguyên nhân là trong hồ sơ phòng Tài nguyên môi trường đất của gia đình tôi vẫn ghi là "đất ao" Rất mong nhận được hỗ trợ từ văn phòng luật sư HSLAWS
Trang: 1 2  

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   WBBQPU
 

Tin đã đăng