Thừa kế thế vị

Xét theo nguyên tắc thì không thể có trường hợp hai người chết cùng một thời điểm. Nhưng trên thực tế xảy ra có những trường hợp nhiều người chết trong một tai nạn mà không thể xác định được ai chết trước, ai chết sau. Vì vậy, buộc phải suy đoán họ chết cùng một thời điểm. Nếu hai người thừa kế tài sản của nhau mà được coi là chết cùng một thời điểm, thì họ sẽ không được thừa kế của nhau, di sản của mỗi người được chia cho những người thừa kế của họ. 
 
Pháp luật quy định như vậy để việc chia di sản thừa kế được tiến hành bình thường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của những người thừa kế khác. Pháp luật Việt Nam gọi trường hợp này là thừa kế thế vị.
 
Quy định về thừa kế thế vị được ghi nhận tại Điều 677 Bộ luật dân sự 2005 như sau: “Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.
 
Những người thừa kế thế vị được hưởng phần di sản mà bố, mẹ mình (hoặc ông bà) được hưởng nếu còn sống, được chia đều di sản với những người thừa kế khác. Điều kiện để hưởng thừa kế thế vị là cháu, chắt của người để lại di sản phải còn sống hoặc chưa ra đời nhưng đã thành thai vào thời điểm ông, bà, cụ chết mới được áp dụng chế định thừa kế thế vị.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thừa kế thế vị

Phản hồi khách hàng

Trần Thị Mến nói: Vì hai con chết sau nên mình nghĩ hàng thừa kế thứ nhất của hai người con này được hưởng hưởng vì: Thời điểm mở thùa kế là thời điểm người đó chết năm 2010. Tại thời điểm đó hai người con trai còn sống nên vẫn được hưởng. Năm 2014 mới chia thì những người thuộc hàng thừa kế thú nhất của hai người con trai này được thừa hưởng phần của hai người con trai được hưởng. Như vậy không chỉ riêng các con mà cả vợ, bố của hai người con này nếu còn sống vẫn được hưởng. - Vợ, con, bố (nếu còn sống) của người con trại 1 được hưởng phần của con trai thứ nhất được hưởng - Vợ, con, bố (nếu còn sống) của người con trai 2 được hưởng phần của con trai thứ hai được hưởng Trần Thị Mến nói: Đây thuộc đối tượng được thừa kế thế vị nên các 4 con của người con trai thứ nhất được hưởng phần của bố mình lẽ ra được hưởng nếu còn sống là 1/7 tài sản của bà mất năm 2010 3 con của người con trai thứ hai được hưởng phần của bố mình lẽ ra được hưởng nếu còn sống là 1/7 tài sản của bà mất năm 2010 Đặng Thị Hoàng My nói: Bà tôi mất vào năm 2010, không lập di chúc, hiện phần đất thuộc sở hữu của bà tôi( bà tôi vẫn còn đứng tên) con, cháu của bà đang cư trú. Bà tôi có tất cả là 7 người con, trong đó có 5 người con gái và 2 người con trai. Một người con trai thứ nhất ( người này có 4 người con) đã chết trước bà tôi 1 năm, người con trai thứ hai( người này có 3 người con) chết sau bà tôi 2 năm. Vào tháng 1 năm 2014, các người con còn lại của bà tôi lên tòa án yêu cầu chia tài sản. Theo tôi được biết, bởi vì bà tôi không lập di chúc, cho nên nếu yêu cầu chia tài sản thì di sản thuộc sở hữu của bà tôi sẽ được chia theo quy định của thừa kế theo pháp luật. Trong điều 677 bộ luật dân sự 2005, quy định về thừa kế thế vị thì chỉ có quy định về quyền được hưởng thừa kế của người chết trước và cùng thời điểm với người để lại di sản. Vậy xin hãy trả lời cho thắc mắc của tôi như sau: Người con trai thứ hai( có 3 người con) chết sau bà tôi 2 năm( tức năm 2012), thì 3 người con của người con trai thứ hai( tức cháu nội ) của bà tôi có quyền được hưởng thừa kế hay không?
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   8E7GDG