Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn

Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn
 
 
Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn để được cấp giấy chứng tử theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Trình tự thực hiện:
 
- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.
 
- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;
 
- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ ngay trong buổi làm việc.
 
- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký ngay trong buổi làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
 
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
* Thành phần hồ sơ:
 
+ Giấy tờ phải nộp: Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định như:
 
- Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử;
 
- Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì UBND cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử;
 
- Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử;
 
- Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử;
 
- Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý, thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử;
 
- Đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử; - Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử; - Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử;
 
- Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử;
 
- Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử
 
+ Giấy tờ phải xuất trình: Chứng minh nhân dân của người đi khai tử
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
 
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
 
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch
 
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Giấy chứng tử (bản chính)
 
- Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử
 
h. Lệ phí: Không
 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc tử chưa được đăng ký trong thời hạn quy định là 15 ngày kể từ ngày chết
 
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Nghị Định 06/2012/NĐ - CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
 
 
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 
- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mãu hộ tịch
 
- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
 
 
 

Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   MON2PW
 

Tin đã đăng