Đàm phán ký kết hợp đồng là việc trao đổi bàn bạc giữa hai hay nhiều bên có một số lợi ích chung và lợi ích đối kháng nhằm đạt được mục đích đạt được thỏa thuận chung...
Đàm phán ký kết hợp đồng là việc trao đổi bàn bạc giữa hai hay nhiều bên có một số lợi ích chung và lợi ích đối kháng nhằm đạt được mục đích đạt được thỏa thuận chung
 
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các quan hệ giao dịch cũng đa dạng, phong phú hơn. Vấn đề soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng cũng ngày càng phức tạp hơn. Nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi tham gia giao kết hợp đồng, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng với các dịch vụ tiện ích bao gồm:
 
- Tư vấn pháp luật hợp đồng;
- Soạn thảo dự thảo hợp đồng hợp đồng;
- Đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng;
- Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng;
- Đại diện yêu cầu bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng. 
Đại diện tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

Đại diện tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

Hợp đồng là một loại giao dịch không thể thiếu của bất cứ chủ thể nào dù là cá nhân hay pháp nhân trong hoạt động kinh doanh thương mại. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà các bên đã không lường trước được các rủi ro...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989387 lượt

090 574 6666