Vi phạm hợp đồng là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. Đây cũng là cơ sở...
Vi phạm hợp đồng là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích giao kết hợp đồng
 
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các quan hệ giao dịch cũng đa dạng, phong phú hơn. Vấn đề soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng cũng ngày càng phức tạp hơn. Nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi tham gia giao kết hợp đồng, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng với các dịch vụ tiện ích bao gồm:
 
- Tư vấn pháp luật hợp đồng;
- Soạn thảo dự thảo hợp đồng hợp đồng;
- Đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng;
- Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng;
- Đại diện yêu cầu bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng. 
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể trong quan hệ kinh doanh thương mại...
Xem thêm
Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể. Việc bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành...
Xem thêm
Đại diện yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng

Đại diện yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận mang tính bắt buộc giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ. “Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 932267 lượt

090 574 6666