Doanh nghiệp chính là một xã hội thu nhỏ. Doanh nghiệp muốn vận hành và phát triển một cách bình thường thì phải hoàn thiện hệ thống pháp lý của doanh nghiệp – đây là công cụ quan trọng để quản lý, tổ chức, điều hành, giám sát... mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 
Hệ thống pháp lý cần được xây dựng, phổ biến và đảm bảo thực hiện một cách nghiêm ngặt trong doanh nghiệp giống như việc phổ biến ý thức “Sống và làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
 
Hệ thống pháp lý điều chỉnh trong doanh nghiệp bao gồm:
 
 • Hệ thống pháp lý chung: Điều lệ của doanh nghiệp; Hệ thống văn bằng, ấn chỉ cho doanh nghiệp; Các hợp đồng liên danh, liên kết; Hệ thống văn bản phân cấp quản lý, điều hành.
 • Hệ thống pháp lý riêng: Bao gồm các văn bản cá biệt, các quy trình tác nghiệp dùng trong doanh nghiệp và ảnh hưởng đến từng cá nhân.

Mỗi doanh nghiệp nên xây dựng cho mình một hệ thống pháp lý riêng, phù hợp với cơ chế lao động, cơ chế ngành nghề, văn hóa của doanh nghiệp… Với vai trò phối hợp tất cả các nguồn lực của tổ chức thành một chỉnh thể, tạo ra phương tiện thực hiện mục đích của tổ chức đạt hiệu quả cao; định hướng tổ chức và các cá nhân thực hiện những mục tiêu đã định; tạo ra môi trường có “khuôn khổ”, “hành lang pháp lý” trong doanh nghiệp mà các cá nhân, tổ chức buộc phải tuân theo; đảm bảo sự ổn định, phát triển, trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp… hệ thống pháp lý cần thiết phải được coi trọng và kiện toàn tại các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Tái cấu trúc hệ thống pháp lý doanh nghiệp là hoạch định lại toàn bộ các hệ thống pháp lý điều chỉnh hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm:
 
 • Hệ thống quản lý doanh nghiệp
 • Cơ cấu ngành nghề kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức
 • Cơ cấu quản lý tài chính, nhân sự, kinh doanh sản phẩm
 • Địa vị pháp lý của doanh nghiệp
 • Phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm trên mặc bằng xã hội
 • Quản lý chiến lược
 • Quản lý chất lượng
 • Văn hóa doanh nghiệp.
 
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống pháp lý doanh nghiệp gồm một số nội dung sau:
 
 • Rà soát hệ thống pháp lý vốn có của doanh nghiệp;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý mới phù hợp với quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo hiệu quả quản lý doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp trong việc soạn thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng liên danh, liên kết…

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 837553 lượt

090 574 6666