Tái cấu trúc hệ thống sản xuất kinh doanh là quá trình hoạch định lại hệ thống, tập hợp các hoạt động thực tiễn thông qua hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc thị trường để tạo ra lợi nhuận.
 
Tái cấu trúc hệ thống sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc quy trình kinh doanh là sự đánh giá lại một cách cơ bản và thiết kế lại tận gốc rễ quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được sự cải thiện vượt bậc đối với các chỉ tiêu cốt yếu, có tính nhất thời như chi phí, chất lượng, dịch vụ và hiệu năng. 
 
Để đạt mục tiêu và hiệu quả cao trong hoạt động và phát triển bền vững của của Doanh nghiệp, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống sản xuất kinh doanh với một số nội dung sau: 
 
1. Cơ cấu sản phẩm kinh doanh
2. Cơ cấu giá thành sản phẩm
3. Khả năng cạnh tranh
4. Chiến lược phát triển sản phẩm
5. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh
6. Phân tích khả năng cung cấp thực tế trên địa bàn hoàn hảo, phân tích yếu tố tác động
7. Cơ cấu tạo lợi nhuận 
 
Việc thực hiện tái cấu trúc hệ thống sản xuất kinh doanh trên các mặt của nó sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, mở ra phương hướng mới để doanh nghiệp phát triển trong thời đại kinh tế toàn cầu hiện nay.
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS là đơn vị tư vấn hàng đầu tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp nói chung và tái cấu trúc hệ thống sản xuất kinh doanh nói riêng. Hãy đến với chúng tôi, những chuyên gia hàng đầu tại HSLAWS để có những giải pháp quản lý hệ thống sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 932266 lượt

090 574 6666