Tái cấu trúc về nhân sự lao động của doanh nghiệp là đưa ra một cơ cấu tổ chức hợp lý, từ đó xác định định biên lao động phù hợp với doanh nghiệp nói chung và phù hợp với năng lực của từng cá nhân nói riêng...

Nhân sự lao động là yếu tố rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Tái cấu trúc về nhân sự lao động là cơ sở để đổi mới quản trị nguồn nhân lực, cho phép doanh nghiệp nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và chất lượng nguồn nhân lực.

Các hoạt động để tái cấu trúc nhân sự lao động quan trọng là việc rà soát và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tiến hành điều chỉnh phân cấp phân quyền, thiết lập lại hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc, từ đó đánh giá và bố trí sắp xếp lại nhân sự, điều chỉnh các chính sách quản trị nguồn nhân lực mới phù hợp.
 
Tái cấu trúc nhân sự không chỉ đơn thuần là quá trình cắt giảm, điều động nhân sự mà còn là quá trình thay đổi tư duy, nhận thức và phương pháp điều hành.
 
Với đội ngũ luật sư và chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn tái cấu trúc về nhân sự lao động mục đích tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự, lao động cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.
 
Các vấn đề tư vấn Tái cấu trúc về nhân sự lao động bao gồm:
 
1. Cơ cấu tổ chức quản lý lao động..
2. Tuyển dụng.
3. Huấn luyện và đào tạo.
3. Quản lý lao động.
4. Chế độ, chính sách lao động.
5. Khen thưởng, kỷ luật.
6. Quản trị hành chính.
7. An ninh, chính trị nội bộ.
8. Phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.
9. Văn thư, lưu trữ.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 672436 lượt

090 574 6666