luật sư riêng

Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên
 Uy tín, hiệu quả và chuyên nghiệp là những tiêu chí không thể thiếu tại HSLAWS, quý khách sẽ được tư vấn đầy đủ về thủ tục thành lập công ty, trong đó có Thành lập công ty TNHH 1 thành viên ... 
 

Nội dung điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005

 

Theo Điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định: Điều lệ công ty phải có các nội dung chính như sau:

 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

2. Ngành, nghề kinh doanh.

 

3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.

 

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên;

 

5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;

 

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 

7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

 

8. Người đại diện theo pháp luật.

 

9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

 

10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

 

11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;

 

12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

 

13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

 

14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 

15. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

 

16. Các nội dung khác do thành viên thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 
 

 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

 

      

 

 

Từ khóa liên quan: Thành lập công ty, thanh lap cong ty, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, thành lập công ty CPthanh lap cong ty CP, thành lập công ty TNHH, thanh lap cong ty TNHH, thành lập công ty TNHH 1 thành viên, thanh lap cong ty TNHH 1 thanh vien, thành lập công ty TNHH 2 thành viên, thanh lap cong ty TNHH 2 thanh vien, hồ sơ thành lập công ty, ho so thanh lap cong ty, hồ sơ thành lập doanh nghiệp, ho so thanh lap doanh nghiep, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, ho so thanh lap cong ty co phan, hồ sơ thành lập công ty TNHH, ho so thanh lap cong ty TNHH, dịch vụ thành lập công ty, dich vu thanh lap cong ty, tư vấn thành lập công ty, tu van thanh lap cong ty, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tu van thanh lap doanh nghiep, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dich vu thanh lap doanh nghiep, thành lập công ty liên doanh, thanh lap cong ty lien doanh, thanh lap cong ty BĐS, thành lập công ty môi giới BĐS, thành lập sàn giao dịch BĐS.

 

 

Website HSLAWS:

 

         - http://www.hslaw.vn/

         - http://www.thanhlapcongty.asia

         - http://www.luatsurieng.vn

         - http://www.tuvanphapluat.asia

         - http://www.luatsu.cc

         - http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc

 

Các từ có liên quan đến bài viết: Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HPU8ER