Hiện nay, Bộ Y tế khuyến khích các dự án thành lập bệnh viện tư nhân theo đúng quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản pháp luật khác có liên quan ...
Hiện nay, Bộ Y tế khuyến khích các dự án thành lập bệnh viện tư nhân theo đúng quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. Vì vậy, số lượng các bệnh viện tư nhân sẽ có xu hướng tăng nhanh. Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và thực tế thực hiện thành công nhiều dự án thành lập bệnh viện tư nhân, chúng tôi đảm bảo thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân sẽ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả với chi phí hợp lý.
 
Các dịch vụ HSLAWS cung cấp:

1. Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân.
2. Xây dựng hồ sơ thành lập bệnh viện tư nhân.
3. Các giấy phép con khi thành lập bệnh viện tư nhân.
4. Cung cấp biểu mẫu, đề án thành lập bệnh viện tư nhân.
Các giấy phép con khi thành lập bệnh viện tư nhân

Các giấy phép con khi thành lập bệnh viện tư nhân

Để Thành lập bệnh viện tư nhân theo quy định của pháp luật cần có những điều kiện nhất định. HSLAWS cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép con để Thành lập bệnh viện tư nhân ...
Xem thêm
Tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện tư nhân

Tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện tư nhân

Thành lập Bệnh viện tư nhân cần đáp ứng đủ một số yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật như: điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về trang thiết bị y tế ...
Xem thêm
Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân

Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân

Đồng hành trên những bước đường thành công của Quý khách hàng, HSLAWS cam kết cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân
Xem thêm
Thẩm quyền ký, phê duyệt Thành lập bệnh viện tư nhân

Thẩm quyền ký, phê duyệt Thành lập bệnh viện tư nhân

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội cung cấp dịch vụ Thành lập bệnh viện tư nhân, tư vấn thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân, đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước ...
Xem thêm
Biểu mẫu, đề án thành lập bệnh viện tư nhân

Biểu mẫu, đề án thành lập bệnh viện tư nhân

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS chuyên cung cấp các biểu mẫu, xây dựng đề án thành lập bệnh viện tư nhân, đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 781777 lượt

090 574 6666