Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Khung giá đất tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   EQSTPO     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND Quyết định số 57/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 57/2014/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên... >> Download
Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên năm 2014... >> Download
Khung giá đất năm 2013 - Tỉnh Thái Nguyên Khung giá đất năm 2013 - Tỉnh Thái NguyênQuyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên >> Download
Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2012
Bảng giá đất ở thị xã Sông Công -  tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
>> Download
Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá đất huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Bảng giá đất huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2012Bảng giá đất huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái NguyênBảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên ...   >> Download
Quyết định phê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái NguyênQuyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ...                >> Download
Trang: 1 2