Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   ICTX08     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 3864/QĐ-TCHQ Quyết định 3864/QĐ-TCHQQuyết định 3864/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế thu nhập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế. >> Download
Thông tư 22/2015/TT-NHNN Thông tư 22/2015/TT-NHNNThông tư 22/2015/TT-NHNN về việc quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc. >> Download
Quyết định 12750/QĐ-BCT Quyết định 12750/QĐ-BCTQuyết định 12750/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cầu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 >> Download
Nghị định số 114/2015/NĐ-CP Nghị định số 114/2015/NĐ-CPNghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP... >> Download
Quyết định 3250/QĐ-BKHCN Quyết định 3250/QĐ-BKHCNQuyết định 3250/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp. >> Download
Quyết định 23/2015/TT-BKHCN Quyết định 23/2015/TT-BKHCNQuyết định 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. >> Download
Thông tư 21/2015/TT-NHNN Thông tư 21/2015/TT-NHNNThông tư 21/2015/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 22/2014/TT-NHNN >> Download
Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNTThông tư 42/2015/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam >> Download
Thông tư số 20/2015/TT-NHNN Thông tư số 20/2015/TT-NHNNThông tư số 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức. >> Download
Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐTThông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành danh mục ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Quyết định 1953/2015/QĐ-TTg Quyết định 1953/2015/QĐ-TTgQuyết định 1953/2015/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do chương trình pháp triển của liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. >> Download
Quyết định 55/2015/QĐ-TTg Quyết định 55/2015/QĐ-TTgQuyết định 55/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 15/2012/QĐ-TTg. >> Download
Nghị định 114/2015/NĐ-CP Nghị định 114/2015/NĐ-CPNghị định 114/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP >> Download
Quyết định số: 3668/QĐ-TCHQ Quyết định số: 3668/QĐ-TCHQQuyết định số: 3668/QĐ-TCHQ về việc thành lập điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu >> Download
Quyết định số: 3221/QĐ-BKHCN Quyết định số: 3221/QĐ-BKHCNQuyết định số: 3221/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9