luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Thông tư số 108/2013/TT-BTC ban hành ngày 13/8/2013

Thông tư số 108/2013/TT-BTC ban hành ngày 13/8/2013 Thông tư 108/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia
Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2013/TT-BTC quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia.
 
Theo Thông tư này, xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc như: Định mức của hàng dự trữ quốc gia nào thì phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về loại hàng hóa đó và phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống tổ chức dự trữ Nhà nước; xây dựng, ban hành định mức phải đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức tiên tiến; đảm bảo tính ổn định, được thực hiện trong thời gian dài; đảm bảo sự tập trung thống nhất trong quản lý Nhà nước về dự trữ quốc gia.
 
Đồng thời, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia phải đảm bảo các nội dung như: Xây dựng danh mục các nội dung của một định mức; xây dựng định mức hao hụt; xác định các yếu tố chất lượng, tiêu chuẩn, quy cách của danh mục định mức; đơn giá và trị giá bằng tiền của danh mục định mức; thời gian có hiệu lực của định mức.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết các bước trong quy trình xây dựng định mức như sau: Chỉ định cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo định mức; lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; tổ chức thẩm tra, hoàn chỉnh dự thảo và gửi Bộ Tài chính thẩm định và ban hành định mức...
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013 và thay thế Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/04/2006.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   40OD55
 

Tin đã đăng