Triển khai thi hành luật tố tụng hành chính

Ngày đăng: 17/09/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/03/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính
Tại Quyết định, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính; đồng thời biên soạn tài liệu phổ biến Luật Tố tụng hành chính trong quý I năm 2016. Quý II và III năm 2016 sẽ tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính đối với các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, các cơ quan thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp trợ giúp pháp lý và cơ quan khác trong ngành tư pháp.
 
Các Bộ, ngành có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan đến quy định của Luật Tố tụng hành chính; gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 31/03/2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thuộc trách nhiệm của mình trước ngày 01/07/2016.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Nguồn: luatvietnam.vn

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672466 lượt

090 574 6666