luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW

Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW
 
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW bao gồm các thủ tục về cấp giấy phép hoạt động của đoàn luật sư, đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, ... 
Cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương có tổng số 127 thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW bao gồm các thủ tục về cấp giấy phép hoạt động của đoàn luật sư, đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, ... 
Trang: