✠ Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các chính quyền địa phương.
 
Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các chính quyền địa phương. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương

Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương

Các sở, ban, ngành là các Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, kinh tế.
Xem thêm
Ủy Ban Nhân Dân các cấp

Ủy Ban Nhân Dân các cấp

Vị trí, tính chất, chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã và các cấp tương đương được quy định tại Hiến pháp và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: ...
Xem thêm
Cơ quan trực thuộc Chính phủ

Cơ quan trực thuộc Chính phủ

Các cơ quan trực thuộc chính phủ hiện nay bao gồm 8 cơ quan sau: Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam...
Xem thêm
Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ

Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực.
Xem thêm
Chính phủ

Chính phủ

Theo điều 94 Hiến pháp 2013 có quy định: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989380 lượt

090 574 6666