Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, lập hồ sơ do Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.
 
Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, lập hồ sơ do Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức được thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Đồng thời, các Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
 
⊛ Tuy nhiên, hiện nay thủ tục hành chính còn khá rườm rà và phức tạp, gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Vì vậy, nhà nước đang chú trọng vào việc hệ thống hóa thủ tục hành chính để tạo sự đơn giản hóa, minh bạch hóa nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân.
Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Điều 44, Điều 45 và Điều 46 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
Xem thêm
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Điều 36 đến Điều 43 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu hai
Xem thêm
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Điều 27 đến Điều 35 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Xem thêm
Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp

Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp

Điều 25 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp
Xem thêm
Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ

Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ

Điều 24 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ
Xem thêm
Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 22, Điều 23 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ
Xem thêm
Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở, giám đốc sở và cấp tương đương

Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở, giám đốc sở và cấp tương đương

Điều 19, Điều 20 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở, giám đốc sở và cấp tương đương
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 16 lượt

Tổng số đã xem: 989309 lượt

090 574 6666