Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã bao gồm thủ tục về chứng thực hợp đồng nhà đất ở đô thị, hợp đồng ủy quyền, khai nhận di sản, đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch...
 
❣ Cơ quan cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổng số 38 thủ tục. Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Huyện, Quận, Thị Xã bao gồm thủ tục về chứng thực hợp đồng nhà đất ở đô thị, hợp đồng ủy quyền, khai nhận di sản, đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch...
Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của UBND cấp huyện

Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của UBND cấp huyện

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.
Xem thêm
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.
Xem thêm
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
Xem thêm
Thủ tục chứng thực chữ ký

Thủ tục chứng thực chữ ký

Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc

Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Đăng ký hộ tịch theo quy định của Pháp luật bào gồm: Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc;...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính

Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính

Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.
Xem thêm
Thủ tục bổ sung hộ tịch

Thủ tục bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 989195 lượt

090 574 6666