Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW bao gồm các thủ tục về cấp giấy phép hoạt động của đoàn luật sư, đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, ... 
✵ Cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương có tổng số 127 thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Tỉnh, Thành Phố TW bao gồm các thủ tục về cấp giấy phép hoạt động của đoàn luật sư, đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, ... 
Thủ tục đăng ký khai sinh tại Sở tư pháp

Thủ tục đăng ký khai sinh tại Sở tư pháp

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là người nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu...
Xem thêm
Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký lại việc sinh tại Sở tư pháp

Thủ tục đăng ký lại việc sinh tại Sở tư pháp

Sở Tư pháp mà trong địa hạt tỉnh (thành phố) đó trước đây đương sự đã đăng ký việc sinh thực hiện đăng ký lại
Xem thêm
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn tại Sở tư pháp

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn tại Sở tư pháp

Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.
Xem thêm
Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết

Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết

Trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Xem thêm
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam

Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem thêm
Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp tỉnh

Thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp tỉnh

Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc kết hôn), ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con). Trường hợp công dân Việt Nam không có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 673393 lượt

090 574 6666