Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Xã, Phường, Thị Trấn bao gồm những thủ tục về giao dịch bảo đảm, khai sinh, khai tử, con nuôi, kết hôn, giám hộ, giám tịch, cấp bản sao một sô giấy tờ, chứng thực
 
Thủ tục hành chính Tư pháp - Cấp Xã, Phường, Thị Trấn bao gồm những thủ tục về giao dịch bảo đảm, khai sinh, khai tử, con nuôi không có yếu tố nước ngoài và con nuôi cơ yếu tố nước ngoài ở biện giới, kết hôn, giám hộ, giám tịch, cấp bản sao một sô giấy tờ, chứng thực hợp đồng, di chúc
Thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Yêu cầu chấm dứt giám hộ phù hợp với quy định của pháp luật.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã

Thẩm quyền đăng ký khai sinh được xác định là Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ có hộ khẩu thường trú; nếu người mẹ không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú có thời hạn;...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký lại việc sinh tại UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký lại việc sinh tại UBND cấp xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc sinh đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn tại UBND cấp xã

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn tại UBND cấp xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc kết hôn đã được đăng ký nhưng sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên vợ chồng phải có mặt.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực Biên giới

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực Biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam
Xem thêm
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc kết hôn của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Nghị định này.
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 672425 lượt

090 574 6666