Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ
 
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ là một bước trong quá trình giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ của Nhà nước ...
a. Trình tự thực hiện:
 
- Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả.
 
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ; thụ lý giải quyết, trả kết quả đơn đề nghị đã xác nhận theo phiếu hẹn cho công dân.
 
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
- Đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ
 
- Giấy xác nhận của người biết sự việc nuôi dưỡng liệt sỹ, có xác nhận của chính quyền địa phương.
 
- Giấy đề nghị của anh chị em ruột của liệt sỹ, có xác nhận của chính quyền địa phương.
 
- Bản khai thân nhân liệt sỹ (theo mẫu).
 
- Bản sao hợp lệ Bằng “Tổ quốc ghi công” (có chứng thực)
 
- Bản sao giấy báo tử liệt sỹ
 
- Các giấy tờ khác liên quan
 
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người đề nghị.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã
 
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
 
h. Lệ phí: không
 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải quyết chế độ
 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 
-  Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/05/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân
 
 
 

 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   H5NX3V
 

Tin đã đăng