Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đất cho Tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, giao đất, cho thuê đất đối với những đối tượng là ...
 
(password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673582 lượt

090 574 6666